Parken Sint-Jozef

Bij de ontwikkeling van de woonwijken in Sint-Jozef halverwege de twintigste eeuw staan gezondheid en leefbaarheid voorop. In navolging van de Engelse ‘tuinwijkgedachte’ waarin de voordelen van het platteland (frisse lucht, gemeenschap, ruimte) en van de stad (werk, inkomen, sociale voorzieningen) worden gecombineerd, wordt er duidelijk voor gekozen om ruime gemeenschappelijke voortuinen en pleinachtige ruimten te voorzien waarin veel aandacht wordt besteed aan groenvoorzieningen, en de straten en lanen te beplanten.

  1. Ghandiplein
  2. Reigersvliet
  3. Hoeve De Grendel

 

Gandhiplein

Het Gandhiplein dat er in de jaren 1950 in een sobere afwerking werd aangelegd, krijgt in 2011 een grondige facelift. Naast het nieuwe lokaal van Teen Machine, de tienerwerking van het OCMW, worden een speelterrein met een beperkte skate-infrastructuur, en een ontmoetingsplek voor jongeren aangelegd. Een ruim trapveld biedt mogelijkheden voor allerhande balspelen en wordt de ideale plek voor allerhande buurtactiviteiten.

 

Reigersvliet

In 2006 krijgt het wat kleurloze parkje tussen de appartementen van Reigersvliet in het kader van het Wijk Up-programma een herinrichting. Beeldend kunstenares Heidi Voet tekende na vele contacten en gesprekken met de bewoners, en observatie vanuit de appartementen, een concept uit onder de titel ‘Mr. and Mrs. Garden - Van Eeden’. Ze liet kinderen uit de wijk de lijnen uittekenen van de schaduwvlekken die de bomen op het gazon afwerpen op welbepaalde tijdstippen. Elke schaduwvlek symboliseert nu een seizoen en is beplant met vaste planten die bloeien in het bedoelde seizoen. Zo wordt het leven uitgebeeld, en kunnen de bewoners het verloop en de schoonheid van de seizoenen ervaren.
Beeldend kunstenaar Hans De Pelsmacker speelde in op de diagonale lijnen van de paden, en verwijst met de strakke lichtlijn in de grond naar het licht als bron van het leven. Hij plaatste twee kunstige speel- en zitmeubels in combinatie van roestbruin cortenstaal en vergrijsd hout. Ze zijn er om op te rusten, te spelen, te liggen, kortom, om te genieten van dit parkje.

 

Hoeve De Grendel

Na de restauratie en de herbestemming van de voormalige hoeve De Grendel als administratief wijkcentrum voor Sint-Jozef en Koolkerke (2007-2008), worden in het voorjaar 2010 de ruim 2,15 ha grote weiden omheen het oude erf als openbare groenzone voor de nieuwe woonkernen van Sint-Jozef en Koolkerke aangelegd. De inrichting respecteert de eeuwenoude landschappelijke kenmerken van de omgeving en voorziet onder meer in de aanplanting van een fruitboomgaard met oude West-Vlaamse rassen, hagen en bomenrijen, en de integratie van de oude grachten en veedrinkpoel. Ook de wijze van beheer en onderhoud zijn erop gericht de natuurwaarden van de site maximaal te bestendigen en tot hun recht te laten komen.

In de noordelijke hoek is een speelterrein ingericht voor de jongeren van de aanleunende nieuwe woonwijk. Doorheen de site lopen wandel- en fietspaden die de omliggende woonkernen verbinden, en via een groene vinger ook het Gandhiplein ontsluiten.