Parken Sint-Kruis

  1. Domein Veltem
  2. Park Montpellier

 

Domein Veltem

Stad Brugge kocht recent 2,8 hectare (27.973 m²) grond met bijhorende hoeve in de omgeving van het Veltembos aan. De aankoop dient om een nieuw park aan te leggen en als uitbreiding van het stedelijk domein Veltem aan het Interbad.

Veltembos

Het veltembos heeft een belangrijke sociale functie. Je kan er een speelbos, speelplein en een locatie voor evenementen en groepsactiviteiten terugvinden. Het is ook een ideale plaats om te sporten.Door de aankoop van de hoeve en de gronden kan Stad Brugge de recreatieve en sociale functie van Veltem versterken.

 

Planning 


De eerste voorbereidende werken gingen van start. Zo werden de  afsluitingen en hekkens verwijderd zodat het gebied vlotter toegankelijk wordt.
Stad Brugge voorziet in 2021 een bijhorend fiets- en wandelpad. Zo moet de schoolgaande jeugd van het Sint Andreaslyceum ( SASK) en het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVA) niet langer de oude zandpaden gebruiken.

Wat nog op de planning staat:

  • Aanplanten boomgaard
  • Aanplanten van boszone (in kader van geboortebos)
  • Creëren van een boszoom rond de boszones
  • Creëren van zitgelegenheid verspreid over het domein
  • Integrale toegankelijkheid
  • Realiseren van een dottergrasland met knuppelpad in het waterbufferingsgebied
  • Inrichten van een hondenloopweide

 

 Park Montpellier

Montpellier is een groenzone van 1,35 hectare groot gelegen midden in de woonwijk tussen de Pijpeweg en de Malehoeklaan in de deelgemeente Sint-Kruis in Brugge.

De groenzone is omsloten door een grachtwal met vijvers, waarop heden geen speelinrichtingen aanwezig zijn. Zijn naam dank de plek aan de hoeve Montpellier, waarvan de grachten de relicten ervan zijn. Door de aanwezigheid van water en het groot groenpotentieel is dit een uitnodigende stilte plek, waar in samenspraak met de buurt een idee werd uitgewerkt om de zone nog aantrekkelijker te maken als park voor jong en ouder, validen en minder validen, zonder evenwel afbreuk te doen aan dit uniek natuurkader.

Deze plek zorgt eveneens voor een belangrijke waterbuffering voor de wijk ten oosten van de Malehoeklaan, wat meegenomen werd in het verhaal van de opwaardering van deze site.
Voor het geheel werd een natuurlijk beheer gekozen met inrichtingselementen en spelprikkels.
Beheerwerken omvatten ondermeer het omzichtig reiten van de grachten en het terugzetten van hakhout. Hierdoor werd een significante verhoging van het waterbergend vermogen van de poelen en grachten verkregen. Het voorzien van een verbinding door een brugje en een avontuurlijke brug, als speels element in de groenzone zorgt voor een verhoogde doorwaadbaarheid. Het natuurlijke karakter werd behouden en op sommige plekken versterkt door aanplant o.m. waterplanten, verwilderingsbollen extensieve zones.

Genieten kan verder ook in de picknickzone en de vlonder aan de centrale poel. Aannemer Van Holme uit Lo-Reninge stond in voor het ontwerp en de aanleg van het parkmeubilair. Het Openbaar Domein van de stad Brugge stond in voor het onderhoud, beheer en de aanplant in de groenzone.