Parken Sint-Pieters

  1. Ten Poele
  2. Sint-Pietersplas
  3. De Lange Moere - Meetkerke

 

Ten Poele

Tussen het industrieterrein van de Pathoekeweg en een sociale woonbuurt, en afgeschermd door een buiten gebruik gestelde spoorwegberm, ligt het park Ten Poele.

Kasteel Ten Poele

Het kasteel ‘ten Poele’ was ooit het belangrijkste leengoed van Sint-Pieters op den Dijk. Het nog volledig omwalde kasteel dat in 1968 al ingrijpend verbouwd en hersteld werd naar het ontwerp van architect Maurice Vermeersch, krijgt een private woonbestemming. Immo Desimpel wordt de nieuwe eigenaar van de rest van het park en kan er centraal een hotel inplanten. In uitvoering van een overeenkomst met de Stad Brugge wordt 5 ha van het park in bruikleen gegeven aan de Stad en in 2002 opengesteld voor het publiek. 

 

Sint-Pietersplas

Ten noorden van de Brugge strekken zich de polders uit. Op die vruchtbare landbouwgronden wisselen weiden af met akkers.

In de spie gevormd door de Blankenbergse Steenweg en Oostendse Steenweg ruimden begin de jaren 1970, bij de aanleg van de Expresweg, akkers plaats voor een zandwinningsput die tot watersportcentrum werd uitgebouwd. In 2000 wordt de Stad Brugge eigenaar van het 32 ha grote domein en verkoopt het clubhuis en de botenloods door aan de Vlaamse Vereniging voor Watersport, die met een erfpacht ook de sportieve uitbating van het domein en de plas in handen neemt. Het park groeit uit tot een sport- en recreatiegebied met troeven die op geen andere locatie in de agglomeratie te vinden zijn. Naast de 16 ha grote plas voor watergebonden sporten als surfen, kajakken en zeilen, vind je er ook een BMX- en mountainbikeparcours, een avontuurlijke outdoorpiste en een heuse Friese fierljep- of polsstokverspringschans. Rondom de vijver is een pad aangelegd waar het heerlijk wandelen en joggen is.

Er zijn afspraken gemaakt om de natuurwaarde van de plas voor watervogels maximaal te waarborgen. De vogels worden in de wintermaanden en in de broedperiode met rust gelaten en zijn vanuit een kijkhut te observeren. Een kunstmatig opgeworpen zandheuvel ter hoogte van oever van de vijver vormt een nieuwe woonplaats voor oeverzwaluwen en ijsvogels.

Sport, recreatie en educatie gaan hand in hand op het domein.

 

De lange Moere (Meetkerke) 

De Lage Moere is een omvangrijk laaggelegen gebied ten noorden van het kanaal Brugge-Oostende. Het strekt zich uit over de gemeenten Brugge, Zuienkerke (Meetkerke) en Jabbeke (Varsenare).

De Meetkerkse Moeren is een voormalig veenmoeras. In de middeleeuwen werden ze uitgeveend en veranderden ze in een uitgestrekt meer. In het begin van de 17de eeuw is met de bemaling van het gebied aangevangen, waardoor het langzaam kon evolueren naar een vochtig weilandengebied. Wegens zijn kunstmatige drooglegging wordt het een 'droogmakerij' genoemd. 
Dit waardevolle natuurgebied degradeerde sterk in de 20ste eeuw. Tot het Agentschap voor Natuur en Bos de gronden aangekocht om een aangepast beheer te kunnen voeren. De diversiteit aan planten en dieren is snel weer gaan toenemen. De Lage Moere wordt hierbij verder gebruikt door landbouwers, maar op veel minder intensieve werkwijze dan vóór het natuurherstel.
Het gebied is toegankelijker gemaakt door de aanleg van een noord-zuid wandelpad, zodat een wandellus rond het natuurgebied ontstaat.