Reispas - paspoort Belg aanvragen

Een reispas of paspoort is een reisdocument dat vereist is als je naar bepaalde landen reist.  

Opgelet: Heb je niet de Belgische nationaliteit, klik hier.

Sommige landen vragen dat de reispas nog 6 maand geldig is bij aankomst. Dit is niet het geval voor alle landen. Hier het overzicht van de landen.

 

Voorwaarden

 • in Brugge wonen
 • Belg zijn

Woon je in het buitenland? zie uitzonderingen.

Voor het aanvragen van een superdringende reispas gelden deze bijkomende voorwaarden:

 • Uw paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
 • U mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Procedure

Je moet de reispas persoonlijk komen aanvragen. Maak een afspraak voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen.

Het afhalen van uw reispas is vanwege de maatregelen rond corona ook op afspraak. Maak uw afspraak hier.

Jongeren onder de 18 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een persoon die het ouderlijk gezag over hen uitoefent. 

Er kunnen geen reispassen aangevraagd worden in gemeenteafdelingen Dudzele en Lissewege.

Over het algemeen kan je na 7 werkdagen het paspoort komen afhalen.

Op de deelgemeentehuizen informeert men je wanneer je reispas ter beschikking zal zijn, je moet rekenen op een termijn van maximum 10 werkdagen.

Reispassen (paspoorten) voor kinderen tot 18 jaar

 

normale procedure

spoedprocedure

superdringende procedure

aantal pasfoto's

1

1

1

geldigheid

5 jaar

5 jaar

5 jaar

aanvraag door ouder met ouderlijk gezag

ja

ja

ja

oude reispas (indien in bezit) meebrengen

ja, indien nog geldig bij afhalen

ja, indien nog geldig bij afhalen

ja, indien nog geldig bij afhalen

afgiftetijd

Na 7 werkdagen

Aanvraag vóór 15 u.

De volgende dag met uitzondering van aanvraag op zaterdag.

 

Aanvraag vóór 15u30

na 4,5u af te halen in Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel (loket 10 - open tot 20u - ophalen mogelijk tot 15 min. voor sluiting)


Reispassen (paspoorten) voor personen vanaf 18 jaar

 

normale procedure

spoedprocedure

superdringende procedure 

aantal pasfoto's

1

1

 1

geldigheid

7 jaar

7 jaar

 

7 jaar

persoonlijk aanvragen

ja

ja

 

 

ja

 

oude reispas meebrengen

ja, indien nog geldig bij afhalen

ja, indien nog geldig bij afhalen

 

ja, indien nog geldig bij afhalen

identiteitskaart

ja

ja

 

ja

afgiftetijd

7 werkdagen

Aanvraag vóór 15 u.

De volgende dag met uitzondering van aanvraag op zaterdag.

 

Aanvraag vóór 15u30

na 4,5u af te halen in Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel (loket 10 - open tot 20u - ophalen mogelijk tot 15 min. voor sluiting)

Reispassen (paspoorten) kan je niet verlengen.

Bij verlies of diefstal van je reispas kan je DOCSTOP bellen op het nummer 00800 2123 2123 om je document te blokkeren. Bij diefstal en verlies moet je ook een attest vragen aan de politie en dit voorleggen bij de aanvraag van je nieuwe reispas.

Indien je verblijft in het buitenland kan je ofwel een reispas aanvragen in België, dan dien je deze reispas aan te vragen in de laatste gemeente waar je verbleef in België of je kan deze ook aanvragen in de Belgische ambassade van het land waar je verblijft op voorwaarde dat je daar bent ingeschreven.

Meebrengen

Je biedt je persoonlijk aan.

Bij aanvraag:

 • identiteitskaart
 • 1 recente kleurpasfoto (maximaal 6 maanden oud, effen lichte achtergrond, neutrale gezichtsexpressie, formaat: 45 mm hoog, 35 mm breed, het hoofd minimum 25 mm en maximum 40 mm lang - indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan)
  zie hier voor alle vereisten  
 • Je oude reispas als je er één hebt of een attest van verlies of diefstal (indien van toepassing)

Indien er nog pasfoto's moeten genomen worden hebben wij een pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling, meld je 15 minuten aan voor je afspraak gezien het mogelijk is dat het apparaat defect is of reeds in gebruik is.

Bedrag

kinderen tot 18 jaar:

 • normale procedure: 35 euro
 • spoedprocedure: 210 euro 
 • superdringende procedure: 270 euro

vanaf 18 jaar:

 • normale procedure: 75 euro
 • spoedprocedure: 250 euro
 • superdringende procedure: 310 euro

Uitzonderingen

1) Belgen die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor hun woonplaats, kunnen bij hun ambassade of consulaat een paspoort aanvragen. Wensen ze hun paspoort bij een andere Belgische ambassade of consulaat, of bij doorreis in België bij de gemeente aan te vragen, dan dienen zij vooraf hiervoor de toestemming te vragen bij hun ambassade of consulaat. Voor volgende Belgen is de gemeente bevoegd:
- je was vroeger in Brugge ingeschreven (als laatste plek voor je vertrok naar het buitenland)
- je was nooit in België ingeschreven maar je werd er wel geboren
- je was nooit in België ingeschreven en je bent niet in België geboren: dan kan je ook in Brugge terecht

OPGELET: De burger (wonend in het buitenland) dient voor een reispas in spoed na de aanvraag bij het stadsbestuur altijd ook de Belgische ambassade contacteren in het buitenland. Zij moeten hun goedkeuring geven in BELPAS.

2) Tweede reispaspoort
In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden voor mensen die omwille van beroepsredenen veel moeten reizen of om humanitaire redenen. Dit tweede reispas staat volledig los van de eerste reispas. Een tweede reispas kan ook aangevraagd worden als in de huidige reispas een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar je naartoe reist. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum. Een tweede reispas wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft een geldigheidsduur van 7 jaar.

Voorbeelden

 • Reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bij voorbeeld bij de voorbereiding van een wereldreis .
 • Het ene paspoort te gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort maar geen visa eisen, en het andere voor inreis- en verblijfsvisa. Sommige personen reizen zoveel dat hun paspoort snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het paspoort aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede paspoort laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbaarheid te voorkomen.
 • Reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het (eerste) paspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.

Aanvragen

 1. Om een tweede paspoort aan te vragen moet de persoon een      schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort      meebrengen bij de aanvraag. De aanvraag moet een opsomming op naam van de verschillende landen van bestemming bevatten.Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op. Is het tweede paspoort beroepshalve vereist dan stelt je werkgever de aanvraag op.
 2. Een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele      paspoort (en niet een kopie) meer dan vijf werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je paspoort minstens vijf visa  staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.​
 • De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra paspoort.
 • Als de geldigheid van het tweede paspoort verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuw tweede paspoort toegestaan. Je zal opnieuw kunnen aantonen dat de voorwaarden om over twee paspoorten te beschikken, vervuld zijn.
 • Extra: Je dient erover te waken dat je steeds met één en dezelfde reispas, de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat, naar en in een vreemd land je begeeft en beweegt. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.

Contactinformatie