Internationaal paspoort aanvragen

Een internationaal paspoort of reispas is een reisdocument dat je nodig hebt om naar landen buiten de Europese Unie te reizen.  

Sommige landen vragen dat de reispas nog 6 maand geldig is bij aankomst. Hier het overzicht van de landen.
Meer informatie is ook terug te vinden op www.diplomatie.be 

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis;
 • zonder afspraak terecht in de Bus van de Bruggeling.

Je hebt een geldige individuele reispas, en eventueel een visum, nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie
Om te weten welke landen een reispas en/of een visum eisen, raadpleeg je:

Als volwassene heb je GEEN reispas nodig voor de landen die lid zijn van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden).
Een Belgische identiteitskaart volstaat. (In het kader van een kort verblijf)
Opgelet! Kinderen onder de 12 jaar moeten voor bepaalde landen in de EU toch beschikken over een reispas.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een superdringende reispas gelden deze bijkomende voorwaarden: 

 • Je reispas mag in de laatste vijf jaar niet meer dan één keer verloren of gestolen zijn.
 • Je mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw reispas verhindert.
 • Een minderjarig (-18 jaar) kind moet vergezeld worden door minstens één ouder of voogd die op hetzelfde adres woont.

Procedure

Normale procedure

 • Maak een afspraak of kom langs in het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen. Je kunt ook zonder afspraak langskomen in de Bus van de Bruggeling. Er kunnen geen reispassen aangevraagd worden in de deelgemeentehuizen Dudzele en Lissewege. 
 • Je moet de reispas persoonlijk komen aanvragen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je begeleid worden door één van je ouders of voogd.
 • Het is niet mogelijk om een reispas te verlengen.
 • Na 7 werkdagen is je reispas klaar om op te halen.

Bij verlies of diefstal van je reispas kan je DOCSTOP bellen op het nummer 00800 2123 2123 om je document te blokkeren.

 • Bij diefstal moet je ook een attest vragen aan de politie en dit voorleggen bij de aanvraag van je nieuwe reispas.
 • Bij verlies meld je dit aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling. 

Geldigheidsduur reispassen:

 • Reispassen voor kinderen (tot 18 jaar) zijn 5 jaar.
 • Reispassen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn 7 jaar geldig. 

Spoedprocedure

Wie dringend een reispas nodig heeft, kan deze ook sneller bekomen. Voor een spoedprocedure reispas geldt één werkdag na de dag van aanvraag. De kostprijs voor een spoedprocedure is hoger dan de normale procedure. 

Spoedprocedure: 

 • Aanvraag vóór 15 uur. 
 • De volgende werkdag met uitzondering van aanvraag op zaterdag. Dit betekent dat aanvragen gemaakt op vrijdag vóór 15u pas de maandag worden geleverd. 
 • Opgelet: alle spoedaanvragen worden geleverd in het HvdB, dus de burger dient deze daar op te halen. 

Superdringende procedure:

 • Aanvraag voor 15.00 uur.
 • Na 4.30 uur kan je deze afhalen in de Warandeberg 1-4- 1000 Brussel (ophalen mogelijk tot 19.45).

Procedure tweede reispas

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden voor mensen die omwille van humanitaire of beroepsredenen veel moeten reizen. Deze kan ook aangevraagd worden als in de huidige reispas een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar je naartoe reist. 

Deze tweede reispas staat volledig los van de eerste reispas en heeft ook een andere afgiftedatum. Een tweede reispas wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft een geldigheidsduur van 7 jaar. 

Voorbeelden:

 • Reizen met een reispas terwijl de andere gebruikt wordt voor de aanvraag van een visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • Om tegelijkertijd visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een wereldreis.
 • De ene reispas gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een reispas maar geen visa eisen, en de andere voor inreis- en verblijfsvisa. Sommige personen reizen zoveel dat hun reispas snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het reispas aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede reispas laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbaarheid te voorkomen.
 • Reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het (eerste) reispas aantonen dat je een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, hebt bezocht.

Hoe aanvragen:

 • Om een tweede reispas aan te vragen moet de persoon een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede reispas meebrengen bij de aanvraag. De aanvraag moet een opsomming van de verschillende landen van bestemming bevatten. Voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op. Is het tweede reispas beroepshalve vereist dan stelt je werkgever de aanvraag op.
 • Een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag de originele reispas (en niet een kopie) meer dan vijf werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je reispas minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.
 • De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede reispas te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra reispas.
 • Als de geldigheid van het tweede reispas verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuw tweede reispas toegestaan. Je zal opnieuw moeten aantonen dat de voorwaarden om over twee reispassen te beschikken, vervuld zijn.
 • Je dient erover te waken dat je steeds één en dezelfde reispas (de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat) gebruikt voor het land waar je je begeeft. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.

Meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Je oude reispas als je er één hebt of een attest van verlies of diefstal (indien van toepassing).
 • Eén pasfoto in kleur, de voorschriften voor de foto's voor paspoorten vind je hier (maximaal 6 maanden oud).
  Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger

Bedrag

Reispas voor kinderen tot 18 jaar

 • Normale procedure is 35 euro.
 • Spoedprocedure is 210 euro.
 • Superdringende procedure is 270 euro.

Reispas voor personen vanaf 18 jaar

 • Normale procedure is 75 euro.
 • Spoedprocedure is 250 euro.
 • Superdringende procedure is 310 euro.

Uitzonderingen

Belgen die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor hun woonplaats, kunnen bij hun ambassade of consulaat een reispas aanvragen.

Voor volgende Belgen is de gemeente bevoegd:

 • Je was vroeger in Brugge ingeschreven (als laatste plek voor je vertrok naar het buitenland);
 • Je was nooit in België ingeschreven maar je werd er wel geboren;
 • Je was nooit in België ingeschreven en je bent niet in België geboren, dan kan je ook in Brugge terecht.

Opgelet: De burger (wonend in het buitenland) dient voor een reispas in spoed na de aanvraag bij het stadsbestuur altijd ook de Belgische ambassade contacteren in het buitenland. Zij moeten hun goedkeuring geven in BELPAS.

Dit soort reispas heeft 10 dagen levertijd in plaats van 7, en met een spoedprocedure is dat 3 dagen in plaats van 1.

Maak tijdens drukke periodes een afspraak of plan je bezoek in op een rustig moment.

Afbeelding druktemeter Huis van de Bruggeling

Contactinformatie