Pensioenaanvraag Huis van de Bruggeling en deelgemeenten

Voor alle vragen over je loopbaan of gemengde loopbaan en je pensioen kan je terecht op het Pensioenpunt.

Voor een aanvraag, berekening of opvolging van uw pensioendossier kan je terecht op de website: www.mypension.be 

Er zijn ook zitdagen van de pensioendienst in Brugge: Torhoutse Steenweg 281, 8200 Sint-Andries - Telefoon: 1765 en druk vervolgens 1,1 en 6260

 In België bestaan er drie verschillende pensioenstelsels:

 • het stelsel van de werknemers
  Wanneer je als bediende of arbeider in de privésector werkt, val je onder dit stelsel. Wanneer je een contractueel ambtenaar bent (niet vastbenoemd) bij de overheid (federaal, regionaal of andere) werk je ook als werknemer.
   
 • het stelsel van de zelfstandigen
  Dit stelsel is voor jou van toepassing wanneer je werkt voor eigen rekening of helper bent van een zelfstandige
   
 • het stelsel van de overheid (vastbenoemde ambtenaar)
  Wanneer je een vastbenoemd ambtenaar bent bij een overheidsinstelling, op federaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau, val je onder het pensioenstelsel van de overheid. 

Wanneer je tijdens je loopbaan gewerkt hebt in verschillende stelsels ontvang je een gemengd pensioen. 

Een rustpensioen ontvang je als je - na een eerdere werkperiode - op pensioen gaat.

Als je echtgenoot, die een rustpensioen kreeg of hierop recht had overlijdt, kan je als weduwe of weduwenaar een overlevingspensioen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

 • je hebt de vereiste leeftijd bereikt
 • je hebt geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag
 • tijdens je loopbaan heb je of heeft je werkgever de wettelijke bijdragen betaald

 

 

Procedure

Wanneer aanvragen?

 • Wanneer je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat moet je geen pensioenaanvraag indienen. Automatisch wordt al het nodige gedaan om je pensioen te berekenen en tijdig te betalen.
 • Als je met pensioen wil gaan op een andere ingangsdatum, mag je je aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor deze datum indienen.
 •  Als je voltijds conventioneel bruggepensioneerde bent kan je pensioen pas ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ingaan en moet je daardoor ook geen aanvraag indienen.

Waar aanvragen?

Je kan voor je aanvraag kiezen uit 3 mogelijkheden:

 • via de website Pensioenaanvragen
 • via een aanvraag bij de Federale Pensioendienst, in de Zuidertoren of in een gewestelijk kantoor of via de pensioenpunten
 • Indien je de aanvraag niet digitaal kan doen, kan je terecht bij het onthaal in het Huis van de Bruggeling of in de deelgemeentehuizen.

Let op: het stadsbestuur kan niet helpen bij het berekenen van je pensioen daarvoor moet je op website www.mypension.be zijn.

Volmacht

Als je de aanvraag niet meer zelf kan doen, kan je je laten vertegenwoordigen door een meerderjarige die in het bezit is van een door jou getekende volmacht.

Bijkomende informatie 

 • voor werknemers

Federale Pensioendienst
Torhoutsesteenweg 281, 8200 St.-Andries Brugge
t 1765 en druk vervolgens 1,1 en 6260

 • voor zelfstandigen

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Abdijbekepark 2, 8200 St.-Andries Brugge
t 050 30 53 11

inlichtingen over de uitbetaling van pensioenen voor werknemers en zelfstandigen:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren - Europaesplanade 1
1060 Brussel 
t 1765

Bedrag

 

De uitbetaling van het pensioen gebeurt met een postcheque of via storting op je bankrekening.

Contactinformatie