Plan van aanpak voor nieuwe Scharphoutsite

13
Mar
2018

Het College van Burgemeester en Schepenen nam de beslissing om aan de slag te gaan met de Scharphoutsite in Lissewege. De komende weken zal elke bewoner van Lissewege mee kunnen denken over de invulling van het domein.

Eind 2016 kocht Stad Brugge de Scharphoutsite (15.037 m²) in Lissewege aan met middelen van het Stedenfonds. Op deze site bevond zich de gemeenschapsschool ‘De Regenboog’ die in de zomer van 2004 zijn deuren sloot. Momenteel wordt de site gebruikt door verschillende verenigingen, alhoewel het gebouw in slechte staat is. De kostprijs voor het opfrissen en verbouwen van de huidige ruimtes is dermate hoog dat dit oplapwerk niet verantwoord is. Een grondigere aanpak dringt zich dus op.

In het beleidsprogramma 2013-2018 schoof het stadsbestuur naar voor dat er in elke deelgemeente een kwalitatieve polyvalente zaal moet zijn waar jongeren moeten kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten.

Inspraak via De Toekomst van Brugge

Lissewege heeft dringend nood aan sportvoorzieningen en socio-culturele voorzieningen. Het bestuur erkent deze nood en wil ze grondig in kaart brengen, met inspraak van elke Lissewegenaar.

Via De Toekomst van Brugge wordt nu gestart met een behoefteanalyse waarbij de noden van de verenigingen en de lokale bevolking bevraagd en in kaart worden gebracht.

Nu het College deze beslissing genomen heeft, kan het planningsproces verder uitgerold worden. Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van de bevolking van Lissewege wordt een participatief traject uitgewerkt waarbij de hele bevolking van Lissewege, de gebruikers van de site en de verenigingen bevraagd zullen worden op diverse momenten in de loop van de maand april. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de noden van kinderen en jongeren.

Meer info: http://www.detoekomstvanbrugge.be/