Plannen openbare werken

Bewoners kunnen verschillende soorten plannen (wegenis-, groen- en plannen urbanisatie) inkijken:

  • nadat ze goedgekeurd zijn in de Gemeenteraad (ter informatie);
  • in het kader van een inspraakprocedure (dus vóór ze goedgekeurd zijn in de Gemeenteraad) waarbij gepeild wordt naar hun mening over de inhoud van het plan.


De plannen zijn hieronder online te raadplegen, maar ook in te kijken in het Huis van de Bruggeling. Betreft het een project in één van de deelgemeenten, dan ligt het plan ook ter inzage in het deelgemeentehuis.
Om de plannen in te kijken moet je wel een afspraak maken, zowel voor het Huis van de Bruggeling als voor de deelgemeenten.