Plannen en parkaanleg

Uit de participatie en bevraging kwam duidelijk naar voor dat iedereen gewonnen was om het park een groene en recreatieve invulling te geven, met ruimte voor alle leeftijden, maar in het bijzonder voor jongeren. Zij kunnen zowel binnen als buiten een eigen stek gebruiken.

Het element water werd als zeer positief beschouwd. Dit wordt ook meegenomen naar het dossier ‘Nieuwe Zeesluis’ dat een impact heeft op het zuidelijke deel van de vijver. De vele verharding werd als hinderend beschouwd voor de parkaanleg. 

Dit resulteerde in een masterplan, dat een kader uitzet voor de komende ontwikkeling:

  • De meeste gebouwen op de site verdwijnen met uitzondering van het officiersgebouw, de twee luifels en de bunkers;

  • We behouden de voormalige en iconische brandstoftanks;

  • We ontharden en vergroenen ruim 3 hectare of 30 000 m² met steun van het Vlaams Departement Omgeving;

  • De jongeren kunnen terecht in de gerenoveerde lokalen van het officiersgebouw. We zorgen ook voor een link met de buitenruimte via skate en urban sport. Een minipitch maakt het plaatje compleet;

  • De luifels krijgen een make-over en bieden plaats voor een pop-up markt, ruimte voor kunst of een klein evenement;

  • De kinderen kunnen zich uitleven in een natuurspeeltuin;

  • Tijdens de jaren van leegstand vonden veel kwetsbare planten en dieren hun weg naar het park Knapen. Om die waardevolle fauna en flora alle kansen te geven passen we op een groot deel van het park een extensief beheer toe;

  • Een polyvalent grasveld biedt de mogelijkheid voor kleinschalige evenementen, een voetbalwedstrijdje of gewoon vrij spel;

  • We plaatsen op drie plekken nutsvoorzieningen zodat het park kleinere tijdelijke evenementen kan verwelkomen;

  • Een netwerk van paden, bankjes en aantrekkelijk groen stimuleren enerzijds rust en anderzijds ontmoeting. 


Het masterplan wordt vertaald naar een ontwerp. De uitvoering staat op de planning in het voorjaar van 2024.