Plannen openbare werken - Lissewege

Goedgekeurd door de gemeenteraad

Lisseweegse Steenweg

Lisseweegse Steenweg: ontwerp wegversmalling

Scharphoutsite

Scharphoutstraat bestaande toestand

Scharphoutstraat ontworpen toestand

Nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad