Plannen openbare werken - Lissewege

Goedgekeurd door de gemeenteraad

Scharphoutsite

Scharphoutstraat bestaande toestand

Scharphoutstraat ontworpen toestand

Nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad