Plannen openbare werken - Sint-Pieters

Goedgekeurd door de gemeenteraad

Rioolherstelling Poelweg

Vaartstraat (heraanleg)

Vaartstraat (beplantingsplan

Sint-Pieterszuidstraat en Slachthuisstraat: aanleg fietspad en aanpassing rond punt

Nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad

Heraanleg kruispunt Pathoekeweg - Kolvestraat

Karel Ledeganckstraat (ontwerp)

Kolvestraat fietspad (bestaande toestand)

Kolvestraat fietspad:
binnenkort nieuw ontwerp n.a.v. inspraakvergadering 4/11/19

Projecten van andere overheden

Kabel Elia: signalisatieplan Steenkaai