In een planologisch attest geeft de overheid aan of een bestaand zonevreemd bedrijf kan blijven waar het gevestigd is en wat de eventuele uitbreidingsmogelijkheden zijn.
Het attest vermeldt of een procedure tot opmaak van een RUP wordt opgestart.

Procedure

Ga naar de dienst Ruimtelijke Ordening en breng de nodige documenten (aanvraagformulier mee).

Contactinformatie