In een planologisch attest geeft de overheid aan of een bestaand zonevreemd bedrijf kan blijven waar het gevestigd is en wat de eventuele uitbreidingsmogelijkheden zijn.

Het attest vermeldt of een procedure tot opmaak van een RUP wordt opgestart.

Hiervoor kun je:

  • enkel op afspraak terecht in de Oostmeers

Procedure

Maak een afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening en breng de nodige documenten mee.

Meebrengen

Alle informatie die je nodig hebt om een planologisch attest in te dienen vind je op de pagina van Ruimte Vlaanderen:
https://omgeving.vlaanderen.be/planologisch-attest

Contactinformatie