Planschadevergoeding en planbatenheffing

Planschadevergoeding
Een vergoeding die je kunt krijgen na een bestemmingswijziging van een bebouwbare grond tot onbebouwbare grond als gevolg van de goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Planbatenheffing
Een vergoeding die je moet betalen als door een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond in aanmerking komt voor het bekomen van een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning.

Procedure

Planschadevergoeding
Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.

Denk je dat je recht hebt op deze vergoeding dan dien je een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit moet gebeuren ten laatste 1 jaar na het ontstaan van het recht op planschadevergoeding.

Planbatenheffing
Wie eigenaar is op het moment dat het RUP in werking treedt, zal de heffing moeten betalen op het ogenblik van effectieve realisatie van de meerwaarde. (vb. landbouwgrond op tijdstip van verkoop als bouwgrond).

De heffing moet niet betaald worden in geval van onteigening of bij overdracht in der minne van algemenen nutte.

 

Bedrag

  • planschadevergoeding
    bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.
  • planbatenheffing
    het te betalen bedrag varieert per m²  volgens de oorspronkelijke en nieuwe bestemming die de percelen door de bestemmingswijziging hebben verkregen.

Contactinformatie