Pleegzorg

Sommige kinderen en jongeren zitten thuis in een moeilijke situatie of voor sommige ouders is het moeilijk hun kinderen op te voeden. Dan kan een tijdelijke of langdurige opvang van de kinderen in een pleeggezin uitkomst bieden. Dit geldt ook voor kinderen of volwassenen met een beperking.

De Dienst voor Pleegzorg staat in voor de erkenning van de thuissituatie en voor de begeleiding van het gezin. De kinderen of jongeren kunnen ook bij familie, vrienden of kennissen gaan inwonen. Ook dan verzorgt de Dienst voor Pleegzorg de begeleiding.