De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is voor alle jonge kinderen wettelijk verplicht (Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966). Zonder medisch bezwaar moet deze inenting gebeuren vóór de leeftijd van 18 maanden. Wie dit niet doet is strafbaar.

De verplichte vaccinatie tegen poliomyelitis gebeurt met een geïnactiveerd inspuitbaar vaccin (IPV-vaccin) en omvat drie inentingen toe te dienen op 2, 4 en 13-18 maanden, rekening houdend met een minimum tijdspanne van 8 weken tussen de eerste en tweede polio-inenting.

Het gebruik van gecombineerde vaccins verdient de voorkeur omdat het ook andere aanbevolen vaccins voor zuigelingen omvat. Spreek erover met uw arts. Het vaccinatieschema met een gecombineerd poliovaccin omvat vier dosissen vaccin op 2, 3, 4 en 13 maanden.

Het poliovaccin en het gecombineerd IPV-DTP-vaccin worden gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

Een kindje kan gevaccineerd worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin (tot 3 jaar), bij de huisarts of bij de kinderarts.

In een consultatiebureau van Kind en Gezin is de inenting gratis. Bij de huisarts of kinderarts betaalt men het consult.

Na de laatste dosis (op 15 maanden) vult de arts die de baby heeft gevaccineerd een vaccinatieattest in. Dit attest moet binnen de 15 dagen na de laatste inenting aan het gemeentebestuur van de woonplaats bezorgd worden.

In Brugge kun je dit attest afgeven of opsturen:

-  mailen naar openbaregezondheid@brugge.be

- afgeven aan het onthaal in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

- afgeven in een gemeenteafdeling

- opsturen met de post naar het Huis van de Bruggeling t.a.v. Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn.

 

Kan de vaccinatie van uw kindje niet voor de leeftijd van 18 maanden voltooid worden. Bezorg dan een medisch attest waaruit de waarschijnlijke duur van de contra-indicatie blijkt.

Heeft u nog vragen over de vaccinatieplicht?

Neem dan contact op met het Huis van de Bruggeling, dienst Klimaat, milieu en Dierenwelzijn, de diensten van Kind en Gezin (Kind en Gezin-lijn: 078/150 100) of uw huis- of kinderarts.

 

 

Contactinformatie