Premie-aanvraag voor voorzien van drinkwater op land- en tuinbouwbedrijven

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens van de land- en/of tuinbouwuitbating

Adresgegevens 2
Is de uitbating gelegen in een op het gewestplan ingetekende ambachtelijke zone of industriezone? *
Werd de uitbating al eerder op het drinkwaterleidingsnet aangesloten? *

Informatie over de geplande werken

Welke werkzaamheden zul je uitvoeren? *
Bevat de boorput een hydrofoorgroep? *
Bevat de boorput een centrifugaalpomp? *
Vink aan *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.