Premie restauratie en kunstige herstellingen

VOOR TIJDENS NA

 

BESCHERMDE MONUMENTEN

Ben je eigenaar van een beschermd monument dan kan je voor onderhouds- of restauratiewerken een beroep doen op een subsidie vanwege de Vlaamse Overheid. In de meeste gevallen bedraagt deze 40% op alle onderhouds- of restauratiewerken.
Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

 

NIET-BESCHERMDE ERFGOEDPANDEN

Ben je eigenaar van een gebouw dat niet beschermd is als monument, maar dat wel waardevol is op kunsthistorisch of stadslandschappelijk vlak, dan kan je mogelijk een subsidie krijgen voor een algemene gevelrestauratie of voor het restaureren of vernieuwen van het schrijnwerk:

1. Subsidie Kunstige Herstelling:

Deze stadssubsidie bedraagt 50% voor restauraties van gevels aan straatzijde en 30% voor opmerkelijke interieurs of achtergevels, steeds met een gezamenlijk maximum van 18.750 euro.

De Raadgevende Commissie Stedenschoon geeft advies op de aanvragen. Zij evalueert mee of het pand voldoende erfgoedwaarde heeft en of de restauratiewerken in aanmerking komen voor subsidiëring. Bij vragen neemt u best contact op met de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken.

2. Premie Historisch Buitenschrijnwerk:

Vanaf 1 september 2020 treedt een nieuwe subsidie in voege voor restauratiewerken aan waardevol buitenschrijnwerk of accurate vernieuwingen op basis van een historisch model. De premie is gericht op gebouwen in de Werelderfgoedzone of opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
Voor restauratiewerken bedraagt het premiepercentage 50%, voor nieuw schrijnwerk 30%, steeds met een maximum van 6.000 euro. De voorwaarden kan u terugvinden in het reglement. Bij vragen neemt u best contact op met de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken.

 

Procedure

Bij vragen omtrent werken aan beschermde monumenten en de mogelijke subsidies neem je best contact op met:


Bespreking van een project of een oriënterend gesprek met een medewerker kan enkel na afspraak.

Meebrengen

Bij een infovraag: foto's, plannen en/of schetsen

Bedrag

 • bij beschermde monumenten

subsidie bedraagt:

 •  
  • meestal 40 procent op alle onderhouds- of restauratiewerken
  • betaald door de verschillende overheden:
   • de Vlaamse Overheid
   • de Provincie West-Vlaanderen
   • en de Stad Brugge.
 • bij niet-beschermde erfgoedpanden

stadssubsidie bedraagt:

1) bij Kunstige Herstelling:

  • 50 procent voor gevels aan de straatzijde
  • 30 procent voor opmerkelijke interieurs of achtergevels
  • steeds met een gezamenlijk maximum van 18.750 euro.

2) bij Premie Historisch Buitenschrijnwerk:

  • 50 procent voor restauratie origineel schrijnwerk
  • 30 procent voor nieuw schrijnwerk
  • maximum van 6.000 euro

Regelgeving

Reglement subsidie kunstige herstellingen

Reglement premie historisch buitenschrijnwerk