Premie wonen boven winkels

Deze premie voor het inrichten van woningen of studentenkamers boven winkels is uitdovend. Er worden geen nieuwe aanvragen aanvaard. Bij lopende dossiers kunnen nog facturen worden ingediend.

Voorwaarden

Het stadsbestuur gaf je eerder al een principiële goedkeuring. Daarin werd bepaald welke werken betoelaagd worden. De ingediende facturen moeten betrekking hebben op deze werken.

Procedure

Je dient voldoende gedetailleerde facturen in. Na een controle van de facturen en een plaatsbezoek beslist het college van burgemeester en schepenen over de uitbetaling van de premie.

Meebrengen

De voldoende gedetailleerde facturen.

Contactinformatie