Beleidsplan drugpreventie

Het lokaal beleidsplan alcohol en andere drugs bevat de visie, missie en strategische doelstellingen die Stad Brugge wil nastreven, opdat er een integrale en gecoördineerde aanpak mogelijk is van het alcohol en drugfenomeen, waarbij de drie pijlers (preventie, repressie en curatie) vertegenwoordigd zijn. Dit plan werd opgemaakt door Stad Brugge in samenspraak met diverse organisaties met een opdracht in drugspreventie.

De drugpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit actieplan. Een belangrijk deel van de opdracht is het ondersteunen van organisaties of intermediairs die in aanraking komen met (mogelijke) gebruikers van alcohol en/of andere drugs. De coördinator staat klaar om informatie te geven over middelen, educatief materiaal, de hulpverlening of wanneer u iets wenst te signaleren inzake alcohol en andere drugs in uw buurt. De drugcoördinator is geen hulpverlener of politieagent en neemt geen begeleiding van personen op zich. Wie graag op de hoogte blijft van de acties die de stad en haar partners organiseren, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsflashes. Stuur hiervoor een mail naar de drugpreventiecoordinator.

Heb je vragen over drank, drugs, pillen of gokken? Op zoek naar informatie of documentatie? Op zoek naar hulp? Of een eerste advies?

Logo Druglijn

De DrugLijn helpt je graag op weg. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Je krijgt steeds een antwoord op maat. Je kunt de druglijn bellen op 078 15 10 20 of skypen, mailen en chatten via de website www.druglijn.be.  

 

In Brugge kan je ook terecht bij het Drugs Expertise Team. Dit team ondersteunt eerstelijnsdiensten, geeft advies, doet screening en indicatiestelling, en leidt toe tot gespecialiseerde gezondheidszorg in geval van (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek bij minder- en meerderjarigen. Het DET is bereikbaar op 050 44 77 77.

Contactinformatie

Contactpersonen