Prijs raad van buurtwerken

De stedelijke raad van buurtwerken bestaat uit het Stubbekwartier (buurt Stubbekwartier), 't Meulentje (buurt Sint-Pietersmolenwijk), de Wissel (buurt De Blauwe Poort in Sint-Pieters) en Annabil (buurt Sint-Annakwartier en 't Bilkske).

De raad werkt als een erkende adviesraad en dit zowel ten aanzien van het Brugse stadsbestuur als van het OCMW. Naast advies over de erkenning van particuliere buurtwerken, vervult de raad ook een rol als gesprekspartner van het lokaal bestuur en een forum om vorming en ondersteuning te geen aan de erkende particuliere buurtwerken.

De stedelijke raad van buurtwerken kent om de twee jaar een prijs toe aan en in het oog springend buurtwerkinitiatief.
De volgende prijs zal uitgereikt worden in 2017.

Deel deze pagina

Contactinformatie