Prisma - queer arts festival

Stad Brugge slaat jaarlijks de handen in elkaar met tal van lokale partners voor de organisatie van Prisma, Bruges queer arts festival.

Prisma is een kleinschalig kunstfestival die aan de slag gaat met thema’s als gender, seksuele oriëntatie, identiteitsbeleving,…
We creëren een platform waar ruimte is tot zelfexpressie, creatie, gesprek, verbinding en ontmoeting,…  Kortom een plek waar iedereen welkom is én zichzelf kan zijn. Wat of wie je bent, dat ben je voor jezelf!

We werken samen met kunstenaars, boeiende sprekers, en gaan samen aan de slag met jullie! Literatuur, film, dans,… Allerlei kunstdisciplines komen aan bod. Kom mee genieten, creëren,  ontmoeten.
Hou de sociale media van de Diversiteitsdienst, het Entrepot, de Openbare Bibliotheek Brugge, Huis van de Mens, Jong Volk, Bruit, Sprout, Cinema Lumière en de webstek in de gaten voor info en updates rond het programma.

Prisma wil in de eerst plaats een ontmoetingsplek creëren voor de queer community. De organisatoren willen topics als genderidentiteit en seksuele diversiteit onder de aandacht brengen en zorgen voor voldoende representatie!

Dat is op vandaag nog steeds nodig! Het stadbestuur is zich daar erg van bewust.
Inzetten op positieve beeldvorming, non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen zijn dan ook speerpunten in het beleid.
Via een uitgebreid regenboogactieplan met 6 strategische doelstellingen werken we permanent aan een Brugge waar iedereen welkom is, zich ook welkom voelt en waar geen plaats is voor holebi- en transfobie.

Contactinformatie