Privacyverklaring

Kom meer te weten hoe Brugge zorg draagt voor jouw persoonlijke informatie. Lees de beknopte samenvatting of download de volledige verklaring.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Je hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. 

De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend onder de naam 'Privacycommissie')

Functionaris gegevensbescherming

Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt binnen het werkingsdomein van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, moet je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen:

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)
Ruddershove 4, 8000 Brugge
050 32 73 50
dpo@mintus.be 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten