Project Gele dozen: lunchdoos met medische informatie in koelkast

13
sep
2022

De gele doos is een lunchdoos met medische informatie die in de koelkast wordt bewaard. Deze doos kan in het geval van een interventie snel geraadpleegd worden door de hulpdiensten. Zo hebben zij bij noodsituaties vlot toegang tot nuttige (basis)informatie om zo sneller hulp te kunnen verstrekken. 

Stad Brugge lanceerde dit project in 2020 bij zorgbehoevende 75-plussers. Nu komen er in overleg met gebruikers, hulpdiensten, apothekers,... een aantal verbeteringen.

Zo werd er op vraag van de hulpdiensten een gelijkvormige medische fiche voor de volledige provincie West-Vlaanderen ontwikkeld. Ook de doelgroep van het project werd verruimd. Niet enkel 75-plussers komen in aanmerking voor een gele doos, maar elke zorgbehoevende Bruggeling kan voortaan een gele doos bekomen.

Verdeling via apotheken

De verdeling van de gele dozen zal in het vernieuwde project via de apotheek gebeuren. Zij staan dicht bij de burger en hebben een goed zicht op de medische situatie van hun cliënten. Om als zorgbehoevende Bruggeling of als mantelzorger een gratis gele doos te krijgen, volstaat het om simpelweg langs te gaan bij een van de aangesloten apotheken en te vragen naar de gele doos.

Meer dan 40 Brugse apotheken nemen deel aan het project.
Een overzicht van de deelnemende apotheken is terug te vinden op www.brugge.be/geledozen