Project Vitaal

Het project Vitaal is een samenwerking tussen de dienst Diversiteit en Sport waarbij het integratieproces van jonge nieuwkomers, specifiek voor leerlingen van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) wordt ondersteund. 

Het project past binnen het breder kader van initiatieven voor oefenkansen Nederlands. De finale doelstelling is om anderstalige jongeren duurzaam toe te leiden naar het sportaanbod in de stad.

Door middel van een onderzoek brengen we de jongeren hun interesses in kaart en de drempels die zij ervaren om aan te sluiten bij het sport- en vrijetijdsaanbod van de stad. 

Sportaanbod

Met deze informatie gingen we aan de slag om een aanbod van sportactiviteiten te organiseren tot het einde van het schooljaar en omvat o.a. twee sportinitiatiedagen georganiseerd door studenten van HOWEST, opleiding Sport en Bewegen. Verder wordt er ook nauw samengewerkt met Buurtsport Brugge.

Deze zomer sluiten wij aan bij de coördinatie van het project Horizontaal. Dit evenement organiseert een boeiend aanbod van vrijetijds- en sportactiviteiten voor anderstalige jongeren, gespreid over vier weken.

In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering bieden we informatie en ondersteuning aan de sportverenigingen, om een veiliger en aantrekkelijker omgeving te creëren binnen hun organisaties.

Info

Rodolfo Alpizar
Projectcoördinator VITAAL
Stad Brugge Diversiteitsdienst
t 050 32 43 79
rodolfo.alpizarcarracedo@brugge.be

Contactinformatie