Project Vitaal

Het project Vitaal is een samenwerking tussen de dienst Diversiteit en Sport waarbij het integratieproces van jonge nieuwkomers, specifiek voor leerlingen van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) wordt ondersteund. 

Het project past binnen het breder kader van initiatieven voor oefenkansen Nederlands. De finale doelstelling is om anderstalige jongeren duurzaam toe te leiden naar het sportaanbod in de stad.

Door middel van een onderzoek brengen we de jongeren hun interesses in kaart en de drempels die zij ervaren om aan te sluiten bij het sport- en vrijetijdsaanbod van de stad. 

Sportaanbod

Het project Vitaal en Buurtsport organiseren een vast sportaanbod voor Brugse OKAN-jongeren.

Als essentieel onderdeel van het project Vitaal wordt in samenwerking met Buurtsport, een vast sportaanbod georganiseerd voor de jongeren in de OKAN-klassen van de Brugse scholen. Ook studenten Sport- en Beweging van Howest zullen als begeleiders aan dit programma deelnemen.

Het aanbod vindt plaats tijdens de schoolperiode, dit start na de paasvakantie en loopt tot eind juni. Het omvat diverse sport- en recreatieve activiteiten op verschillende locaties in de stad. Op deze manier kunnen de jongeren kennis maken met de sport- en vrijetijdsopties in Brugge.

Er is een mogelijkheid om te oefenen in mountainbiken, voetbal, basketbal en fitness. Ook een startklas zwemmen werd aan het aanbod toegevoegd.

Deze zomer sluiten wij aan bij de coördinatie van het project Horizontaal. Dit evenement organiseert een boeiend aanbod van vrijetijds- en sportactiviteiten voor anderstalige jongeren, gespreid over vier weken.

In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering bieden we informatie en ondersteuning aan de sportverenigingen, om een veiliger en aantrekkelijker omgeving te creëren binnen hun organisaties.

Info

Rodolfo Alpizar
Projectcoördinator VITAAL
Stad Brugge Diversiteitsdienst
t 050 32 43 79
rodolfo.alpizarcarracedo@brugge.be

https://www.facebook.com/Sport4JANKS

Contactinformatie