Projectsubsidie jeugdevenement

Je hebt een nieuw en leuk idee dat je wil uitwerken?
Iets voor de Brugse jeugd, wat in Brugge nog niet bestaat?
Dan kan jij een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • Inhoud en duur: het project mag niet kaderen binnen de reguliere opdracht van een werking en moet vernieuwend en/of aanvullend zijn t.o.v. het bestaande vrijetijdsaanbod voor de jeugd. Het project moet zich situeren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren en moet beperkt zijn in tijd en ruimte (maximaal 12 maanden).
 • Doel: het project moet als doel hebben een bijdrage te leveren aan de bevordering van de persoonlijke, maatschappelijke en/of structurele ontplooiing van de deelnemers.
 • Begeleiding: het project moet begeleid worden door minstens 1 persoon die moet getuigen van de nodige technische en/of inhoudelijke capaciteiten, afhankelijk van het voorgestelde project.
 • Betoelaging: eenzelfde project kan maar 3 keer gesubsidieerd worden.

Procedure

Je dient 60 dagen vóór het project een aanvraag tot subsidiëring in bij de Stad, vergezeld van volgende gegevens en documenten:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de organisator
 • een nauwkeurige omschrijving van het project met inbegrip van beknopte ontstaansgeschiedenis, thema, doelstelling, datum en tijdsverloop, plaats, opsomming van deelnemende groepen, doelpubliek, geplande promotie en eigen creatieve inbreng
 • een toelichting van het belang van het project voor de Brugse jeugd
 • een bewijs dat een begeleider over de nodige technische en/of inhoudelijke capaciteiten beschikt
 • een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven en eventuele andere subsidiekanalen
 • Het ingevulde aanvraagformulier project
 • De ingevulde aanvraag om toelage

De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte over de beslissing van je subsidie-aanvraag

Ten laatste zestig dagen na het evenement dien je volgende documenten in bij de Stad.

 • een werkingsverslag
 • een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het project

De Stad controleert alles en indien alles in orde is, krijg je het subsidiebedrag op je rekening gestort.

Meebrengen

Ten minste 60 dagen voor het evenement:

Ten laatste 60 dagen na afloop van het project:

 • een werkingsverslag
 • een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het project

Bedrag

Maximaal 2.000 euro

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de ondersteuning van socio-culturele evenementen voor de jeugd.

Contactinformatie