Publicaties van het Stadsarchief

Het Stadsarchief publiceert inventarissen, indexen of toegangen, bronnenpublicaties en tentoonstellingscatalogi op papier en online.

De publicaties van de vzw Levend Archief, de vriendenkring van het Stadsarchief, behandelen voornamelijk huizenonderzoek en omvatten twee reeksen:

    • ‘Leven in Oude Huizen’
    • ‘Cahiers van Brugse huizen’.

Het Genootschap voor geschiedenis publiceert wetenschappelijke uitgaven voor het Stadsarchief.

 

Indien we publicaties moeten verzenden via de post, rekenen we verzendkosten aan.