Publicaties van het Stadsarchief

Het Stadsarchief publiceert inventarissen, indexen of toegangen, bronnenpublicaties en tentoonstellingscatalogi op papier en online.


Andere publicaties:


De publicaties van de vzw Levend Archief, de vriendenkring van het Stadsarchief, behandelen voornamelijk huizenonderzoek en omvatten twee reeksen:

    • ‘Leven in Oude Huizen’
    • ‘Cahiers van Brugse huizen’.

Een overzicht van de publicaties van Levend Archief

 

  • Het Genootschap voor geschiedenis

Het Genootschap voor geschiedenis publiceert wetenschappelijke uitgaven voor het Stadsarchief.

Een overzicht van de uitgaven kan men raadplegen op https://www.genootschapvoorgeschiedenis.be/ 

 

Opgelet! Indien we publicaties moeten verzenden via de post, rekenen we verzendkosten aan.

Contactinformatie