Samenkomst van de leden van het Rainbow Cities Network in 2022.

 

De mensheid is divers, complex en kleurrijk. Onze identiteit, cultuur en uitdrukkingen zijn onlosmakelijk met ons wezen verweven. Deze diversiteit zou iets moeten zijn om trots op te zijn en geen reden om je te verstoppen of bang te zijn. Jammer genoeg worden LGBTQI+ personen over de hele wereld nog steeds geconfronteerd met stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en in extreme gevallen geweld.

Een 'Rainbow City' sinds 2014

Dit is natuurlijk onaanvaardbaar. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn in onze stad.
Daarom zijn respect en gelijke kansen voor ons van het grootste belang. Stad Brugge is dan ook sinds september 2014 officieel een rainbow city binnen het Rainbow Cities Network.

De aangesloten steden binnen dit netwerk zetten zich in voor de vrijheid, veiligheid en het welzijn van LGBTQI+ personen. LGBTQI+ rechten zijn mensenrechten en iedereen verdient het om op een vrije manier zichzelf te kunnen zijn.
Binnen het netwerk worden best practices, expertise en ervaringen uitgewisseld om zo binnen de eigen respectievelijke steden sociale cohesie, gendergelijkheid en levenskwaliteit van de doelgroep te bevorderen.

Regenboogsteden in actie

De diverse steden aangesloten bij het netwerk organiseren gezamenlijke activiteiten, werken samen aan projecten en wisselen ervaringen en expertise uit tijdens de jaarlijkse meeting.
Zo was stad Brugge partner in het EU-project ‘Rainbow Cities in Action | LGBTI Policy Guidelines for Municipalities‘.

Dit project werd mee gerealiseerd door het Europe for Citizens programma van de Europese Unie.
Ben je benieuwd naar het verloop van het project en de uiteindelijk gerealiseerde brochure? Download de nota in het Engels of Nederlands.

 

  logo Rainbow Cities Network          logo Europes for Citizens Right

 

Contactinformatie