Rapportering adviesraden

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

RAPPORTERING ADVIESRADEN

Twee maal per jaar rapporteert Stad Brugge over het meerjarenplan van de stad, hiervoor hebben we (tussentijdse) gegevens nodig van de adviesraden in Brugge. Dit is nodig zodat we op overzichtelijke manier:

  • De (samen)werking transparant en objectief kunnen opvolgen;
  • Kunnen bijsturen waar nodig;
  • Kunnen checken of effectief verwezenlijkt wordt wat men voor ogen had.

Samenstelling

1. Vergaderingen en samenkomsten

2. Adviezen

3. Aanwending middelen

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.