Re-Value

Projectleider
NTNU Universiteit (Noorwegen)

Projectpartners: VITO, Alesund (Noorwegen), Burgas (Bulgarije), Rimini (Italië), Cascais (Portugal), Rijeka (Kroatië), Izmir (Turkije), Constanta (Roemenië), Pisek (Tsjechië) ,... (26 partners)

Budget
Totaal projectbudget 12.726.052euro

Aandeel stad Brugge: 1.135.018euro
Subsidies: Horizon Europe (100%) 1.135.018euro

Periode
1/01/2023 - 31/12/2026

Doelstellingen

Onder leiding van de Noorse Universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) wordt samengewerkt met verschillende Europese havensteden. Brugge is een van de vier pilootsteden van het project, samen met Alesund (Noorwegen), Burgas (Bulgarije), Rimini (Italië).  Vijf volgsteden passen vervolgens de strategieën toe in hun lokale context, nl. Cascais (Portugal), Rijeka (Kroatië), Izmir (Turkije), Constanta (Roemenië), Pisek (Tsjechië). 

CO2-uitstoot verminderen

Elke stad gaat na hoe stadsplanning en stadsontwerp kan bijdragen tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste stadsontwikkeling.  

De pilootsteden starten een leertraject en onderzoeken welke elementen een belangrijke impact hebben op de CO2-uitstoot en de klimaatrobuustheid van de stad,  in co-creatie met inwoners, bedrijven of andere organisaties. De ervaringen in de verschillende pilootsteden worden samengebracht tot een model (en daaraan gekoppelde monitoring) voor toekomstgerichte stadsontwikkeling, die ook in andere Europese steden gebruikt kan worden. De Europese Unie ondersteunt zo steden in het realiseren van de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen. 

De partners van Re-Value engageren zich om de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen tegen 2030. Deze ambitie ligt in lijn met ons Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen. 

Kaaidistrict

Stad Brugge start het leertraject in het Kaaidistrict , het gebied rond de St-Pieterskaai en de sluis ringvaart/Boudewijnkanaal tussen de Slachthuisstraat en de Havenstraat. Brugge keurde in april 2022 de conceptstudie voor dit stadsdeel goed dat werd uitgewerkt door BUUR, City-D-WES en ir-architect Jurgen Trappeniers. Deze visie bevestigt de economische ambitie van het Kaaidistrict met plaats voor handel (retail), voedselproductie en -verkoop en een  makersdistrict (kleine ambachten), gecombineerd met wonen en ontspanning.

We kiezen voor een verweving van functies waar wonen, werken en ontspanning hand in hand gaan op lokaal en regionaal niveau. Meer informatie over deze studie kunt u hier vinden.

Duurzame mobiliteit

We kiezen resoluut voor een toekomstbestendige ontwikkeling waarbij we inzetten op duurzame mobiliteit, energieneutraliteit en hernieuwbare energie. Deze stadsontwikkeling moet ook de  circulaire economie een plaats geven. Tenslotte moet deze  omgeving meteen klimaatrobuust ontwikkeld worden  met voldoende groen en watervoorzieningen. Deze stadsontwikkeling wordt een illustratie van het Brugge van Morgen. De ervaringen die we opdoen binnen het Re-Value project inspireren tot slot ook andere Brugse stadsontwikkelingen tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste realisaties. 

Om het ambitieniveau voor dit kaaidistrict te kunnen waarmaken, zullen we nieuwe strategieën moeten verkennen op vlak van ruimtelijk beleid, klimaatbeleid, visievorming en samenwerken tussen de publieke en private sector. De ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk kan enkel gerealiseerd worden door en met alle stakeholders: eigenaars, ontwikkelaars, gebruikers, bewoners, de Brugse Zeehaven (PoAB) en alle betrokken overheden. Met de Europese middelen zetten we een projectteam in die de komende 4 jaar aan de slag gaat met de stakeholders en die de ambities omzet  in concrete plannen

Meer informatie over de conceptstudie Kaaidistrict.

Contactinformatie