regenboogactieplan

Het Regenboogactieplan

Stad Brugge is een warme stad waar iedereen welkom is, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit
of -expressie. Daarom werken we met tal van partners samen aan een inclusief en geïntegreerd LGBTQI+ beleid in Brugge.

België in de Rainbow Index

België staat op de tweede plaats in de Rainbow Index van de Europese Holebi- en Transgenderorganisatie ILGA-Europe. Qua wetgeving en administratieve procedures om de LGBTQI+ gemeenschap te beschermen, speelt België dus een pioniersrol.
In de praktijk hebben (gender)stereotypen en vooroordelen, heteronormativiteit, discriminatie en een gebrek aan rolmodellen in de eigen omgeving echter nog steeds een belangrijke invloed op het leven van mensen.

Net daarom geloven we dat we als lokaal bestuur een betekenisvolle impact kunnen hebben op het dagdagelijkse leven van onze burgers.

Stad Brugge als belangenverdediger

Verschillende lokale middenveldorganisaties en stadsdiensten zijn verenigd in het Regenboognetwerk.
Samen maken we een tweejaarlijks Regenboogactieplan op met relevante en actuele uitdagingen waar we samen aan kunnen werken.

Het Regenboogactieplan is een tool die we gebruiken om via een aantal vaste strategische doelstellingen partners te sensibiliseren, en om werk te maken van LGBTQI+ inclusie.   

Het derde actieplan (2023-2025) is intussen gelanceerd. Binnen het huidige actieplan wordt er steeds ruimte voorzien voor actuele tendensen en uitdagingen.

Download hier het Regenboogactieplan 2023-2025.

Ben je benieuwd naar de realisaties van de vorige periodes? Download hier het Regenboogactieplan 2018-2020 en 2020-2022.

Onze doelstellingen

Eén van de hoofddoelstellingen van het Regenboogactieplan is het garanderen van gelijke kansen. Bewustwording, urgentiebesef en handelingsnood zijn belangrijk voor het stadsbestuur en tal van partners.

De LGBTQI+ doelgroep blijft immers een minderheid in onze samenleving. Zij ondervindt op verschillende levensdomeinen risico op ongelijke behandeling of discriminatie. Denk maar aan:

  • (geestelijke) gezondheidszorg;
  • veiligheid in de openbare ruimte;
  • risico op discriminatie;
  • nood aan peer-contact;
  • een LGBTI+ vriendelijke schoolomgeving;
  • enz.

Contactinformatie