regenboogbeleid

Iedereen is welkom in Brugge, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit- en expressie!


Gelijke kansen voor iedereen! In België zijn er tal van organisaties en overheden die hiernaar streven. Maar waar de theorie heel mooi geregeld is, volgt de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn ongelijkheden in de samenleving en die moeten zichtbaar en bespreekbaar gemaakt worden om de gelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen. Dit is ook zo voor de groep van LGBTQI+. Zij vormen een minderheid in de samenleving die vaak geconfronteerd wordt met vooroordelen, onbegrip, geweld en discriminatie. Vaak zijn er daarom mensen die niet durven uitkomen voor hun geaardheid.  Daarom moet er voortdurend gewerkt worden aan respect en een gelijke behandeling voor deze doelgroep. Want onbekend is vaak onbemind.

Binnen de stad Brugge willen we hier aandacht voor hebben door het thema diversiteit in alle beleidsdomeinen op te nemen. Hier streven we ernaar om discriminatie en vooroordelen geen kans te geven binnen onze stad onder onze bewoners en bezoekers. We gaan dus actief de strijd aan. Dit doen we onder andere door in te zetten op jaarlijks terugkerende sensibiliseringsacties bijvoorbeeld rond Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) en Internationale Dag tegen holebifobie en transfobie (17 mei). Maar we willen ook actief inzetten op positieve beeldvorming, respect voor elkaar, informatiedoorstroming naar de burger en het onderwijs en vormingen voor het personeel. Dit is een voortdurend proces dat nooit af is en waarin wij ook steeds dienen bij te leren.

Brugs Regenboognetwerk

Het Brugs regenboognetwerk is een samenwerking tussen verschillende stadsdiensten, middenveldorganisaties, hogescholen, politie,… uit regio Brugge.
Deze verschillende partners zetten zich in voor een grotere inclusie en gelijke kansen voor LGBTQI+ mensen binnen de eigen werking of breder. Het netwerk zorgt er via een sterk engagement voor dat er meer aandacht komt en meer maatregelen genomen worden op het vlak van beleid om zo tot een meer LGBTQI+ vriendelijke samenleving te komen.

Het netwerk werd opgericht als interdisciplinaire stuurgroep die de lokale context bestudeert en adviezen formuleert om tot doelgerichte actie te komen. Het netwerk heeft verschillende functies:

 • bekijken hoe een vrijetijdsaanbod kan gestimuleerd en geoptimaliseerd worden
 • inspirerend werken om de eigen werking holebi- en transvriendelijk te maken
 • het psychisch welzijn bevorderen en inzetten op suïcidepreventie
 • de meldingsbereidheid van discriminatie en geweld vergroten via de politie en via Unia
 • inzetten op meer zichtbaarheid.

Het netwerk komt drie keer per jaar samen, de uitwisseling op deze bijeenkomsten zorgt er voor dat iedereen over meer kennis beschikt. De uitwisseling kan er ook voor zorgen dat verschillende partners inspiratie op doen bij elkaar en zo nieuwe manieren ontdekken om hun stad inclusiever te maken.


Subsidiëring van de lokale LGBTQI+ verenigingen

Elke LGBTQI+ vereniging die zijn zetel heeft in Brugge kan per kalenderjaar een werkingssubsidie aanvragen mits ze aan de voorwaarden voldoen. Het reglement en aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website.


Scholenwerking & educatief materiaal

Wil je werken aan een school waar iedereen zichzelf kan zijn? Discriminatie aanpakken? Interactief stereotypen doorbreken? Gewoon je lessen eens anders inkleden? Maar hoe begin je eraan?
Op de website van School uit de kast vind je een uitgebreid educatief aanbod terug, zowel naar kleuter, lager als secundair onderwijs. De site bevat informatie, methodieken en een overzicht van vormingen.


Meld discriminatie!

Wil je een medewerker van Unia spreken om discriminatie te melden of een vraag te stellen?

 • Contacteer Unia
 • Contacteer Lumi (Holebifoon):
  0800 99 533
  vragen@lumi.be
  www.lumi.be
  chat (enkel op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 21.15 uur - niet op feestdagen)

Contactinformatie