Registreren buitenlands huwelijk

Belgen of niet-Belgen die gehuwd zijn in het buitenland kunnen hun huwelijk laten registreren in België. Je burgerlijke staat wordt aangepast in het rijksregister. 

Als Belg kan je je huwelijk ook laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is  geen verplichting maar het is wel makkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen. Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet je de uittreksels opvragen in het buitenland en dit is niet altijd even gemakkelijk. Er worden geen meertalige/internationale akten overgeschreven, enkel volledige akten.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het huwelijk

Een huwelijk dat in het buitenland voltrokken wordt, is in België geldig als:

 • Je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen.
 • Het huwelijk voltrokken is volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal Belgisch recht toegepast worden. Als niet-Belg gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Voorwaarden buitenlandse huwelijksakte

Een buitenlandse huwelijksakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

 • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille.
 • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten in België door een beëdigd vertaler vertaald worden in het Nederlands, Frans of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte overgeschreven wordt.

In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Meebrengen

 • Identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).
 • Originele buitenlandse huwelijksakte, voorzien van legalisatie of apostille en vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België.

Bedrag

 • De registratie is gratis.
 • € 15 indien je als Belg een trouwboekje wenst.

Uitzonderingen

 • Huwelijken met een niet-EU burger worden soms ter onderzoek naar het Parket doorgestuurd. Het is pas na gunstig advies van het Parket dat het huwelijk erkend wordt, ook de burgerlijke staat wordt dan pas aangepast in het rijksregister.
 • Er worden geen meertalige/internationale akten overgeschreven, enkel volledige akten.
 • Indien je wil huwen in het buitenland moet je informeren bij de gemeente van het land waar je wenst te huwen.

Contactinformatie