Reiefeesten wordt Reiefestival: een driejaarlijks thematisch festival voor podiumkunsten

31
mei
2021

In 2013 werd na vijftig jaar een punt gezet achter de Reiefeesten op en rond de Brugse kanaaltjes. Vanaf 2023 komen de Reiefeesten terug. En wel met een nieuwe naam: Reiefestival.  Het Reiefestival is een onderdeel van een culturele cyclus waarbij Triënnale Brugge, Gouden Boomstoet en Reiefestival elkaar afwisselen. Het concept is volledig anders: Brugge krijgt er met het nieuwe Reiefestival een kwaliteitsvol driejaarlijks festival voor podiumkunsten bij, met de focus op creatie. Het Brugse historische erfgoed blijft decor en inspiratiebron, en elke editie werken makers rond een thema. Voor de eerste editie in 2023 wordt het thema: geloof. Makers kunnen zich aanbieden na een open oproep.    

Vroeger waren de Reiefeesten in Brugge een één op één vertaling van de Brugse geschiedenis in historische taferelen, vanaf 2023 leert de toeschouwer de Brugse geschiedenis en het Brugse erfgoed kennen door de ogen van de kunstenaar. Creatie is het sleutelwoord.  

Burgemeester Dirk De fauw: "Er zijn in Brugge veel presentatiemogelijkheden voor artiesten, maar op het vlak van creatie is er ruimte voor groei. Daarom maken we voor de volledig herdachte Reiefeesten in Brugge resoluut de keuze om in te zetten op creatie. We stappen af van historische evocatie of re-enactment, we gaan niet uitbeelden, maar laten de artistieke verbeelding spreken, we gaan laten creëren en cocreëren. We kozen ook voor een nieuwe naam: het Reiefestival! Deze nieuwe naam verbindt heden en verleden. Het zorgt voor een hedendaagse invulling, zonder het verleden uit het oog te verliezen." 

Driejaarlijks, thematisch en met bovenlokale uitstraling    

Het Reiefestival worden een hedendaags en multidisciplinair kunstenfestival voor podium- en performatieve kunsten.   

Nico Blontrock, schepen van cultuur: "Dit festival zal driejaarlijks ingericht worden, als onderdeel van een cyclus waarbij Triënnale Brugge, Gouden Boomstoet en Reiefestival elkaar afwisselen. Net als Triënnale Brugge, krijgt elke editie van het Reiefestival een centraal thema mee. Voor 2023 is dat thema ‘geloof’."

Het kunstenfestival dichtbij de Reien (rond of op het water) zal een bovenlokale uitstraling hebben en is gericht op een breed publiek, met namen en creaties die ook de liefhebbers van de podiumkunsten zullen aanspreken. 

Open oproep en inspiratiebox  

Elke thematische editie zal van start gaan met een open oproep, als uitnodiging van Brugge naar de wereld.    

"We willen professionele makers uit Vlaanderen en verder aantrekken om een voorstel in te dienen’, zegt schepen Nico Blontrock: ‘Voor het Reiefestival nodigen we theatermakers, choreografen, tekstschrijvers, componisten, circusartiesten, kostuumontwerpers… uit om in dialoog te gaan met de stad aan de hand van theatrale opvoeringen, performances, lichtspektakels, community art …" 

 Samen met de open oproep verspreidt Brugge Plus een inspiratiebox met ‘triggers’ om historische verhalen eigentijds te brengen of om weinig bekende verhalen, gewoontes of objecten van onder het stof te halen.  

Voor de editie 2023, met geloof als thema, bevat de inspiratiebox relevante feiten en achtergronden uit de lokale geschiedenis en het archief alsook stukken uit de museale collectie. In de box vinden kandidaat-makers ook interviews met interessante denkers die verschillende invalshoeken van het thema geloof belichten.  Makers zijn echter niet gebonden aan de inspiratiebox. Geloof kan heel breed benaderd worden: het is de rode draad in de historische ontwikkeling van de samenleving, maar het is ook iets heel persoonlijks. Geloof kan gaan over metafysica, over bijgeloof en de mondelinge overlevering.  Ook een inzending die los van de Inspiratiebox gerelateerd is aan het centrale thema kan heel waardevol zijn.  

Burgemeester Dirk De fauw: "Alle voorstellen worden door een onafhankelijk selectiecomité beoordeeld op hun artistieke kwaliteit, de band met het centrale thema, de praktische realiseerbaarheid en de budgettaire haalbaarheid. Bij het beoordelen van de inzendingen wordt ook een bonus toegekend voor het betrekken van lokale verenigingen of burgers."

 Voor de organisatie van het Reiefestival in 2023 wordt de centrumzone van de stad niet meer afgezet: Brugge Plus zal enkele festivalzones ontwikkelen waar een betalend publiek kan genieten van een of meerdere creaties. 

Begin september wordt er gecommuniceerd hoe de open oproep georganiseerd wordt, wat de inspiratiebox juist bevat en wat de verdere planning is voor deelname en selectie.