Reisdocument voor vluchteling, staatloze of vreemdeling aanvragen

De gemeente is sinds 1 januari 2018 bevoegd voor het afleveren van reisdocumenten voor:

 • erkende politieke vluchtelingen,
 • staatlozen,
 • bepaalde categorieën vreemdelingen die van hun diplomatieke vertegenwoordiging in ons land om zeer ernstige redenen geen nationale pas kunnen krijgen.

Voorwaarden

 • Je moet de reispas PERSOONLIJK komen aanvragen.
 • Jongeren onder de 18 jaar moeten ALTIJD vergezeld zijn van een persoon die het ouderlijk gezag over hen uitoefent (één van de ouders, beide ouders of een voogd).
 • Je moet wettelijk in Brugge verblijven.
 • Je hebt geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheid van je land en je kan dit ook niet krijgen.

Procedure

 1. Maak een afspraak voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling.
 2. Over het algemeen kun je het reisdocument na 7 werkdagen komen afhalen.

Het afhalen van jouw reisdocument is vanwege de maatregelen rond corona ook op afspraak. Maak jouw afspraak hier.

Meebrengen

 • Politieke vluchtelingen
  • Een geldig identiteitsbewijs (voor -12 jarigen), een geldige Belgische verblijfstitel van onbepaalde duur (“B”, “K”, “F” of “F+” kaart) of bepaalde duur ("A-kaart" 5jaar vluchteling).
  • Het vorige vervallen reisdocument.
  • Eén recente pasfoto (max. 6 maanden oud), tegen een lichte en eenkleurige (wit, grijs, of een heel bleke kleur) achtergrond, waarbij de afmeting van het hoofd tussen 25 en 35 mm moet bedragen.

 • Staatlozen
  • Een geldig identiteitsbewijs (voor -12 jarigen), een geldige Belgische verblijfstitel van onbepaalde duur (“B”, “K”, “F” of “F+” kaart).
  • Het vorige vervallen reisdocument.
  • Eén recente pasfoto (max. 6 maanden oud), tegen een lichte en eenkleurige (wit, grijs, of een heel bleke kleur) achtergrond, waarbij de afmeting van het hoofd tussen 25 en 35 mm moet bedragen.

 • Vreemdelingen
  • Een geldig identiteitsbewijs voor -12 jarigen, een geldige Belgische verblijfstitel van onbepaalde duur (“B”, “K”, “F” of “F+” kaart).
  • In voorkomend geval, het vorige reisdocument.
  • Een geschreven akkoord, daterend van niet ouder dan 2 weken, van de FOD Buitenlandse Zaken voor de afgifte van een reisdocument.
  • Eén recente paspoortfoto (max. 6 maanden oud), tegen een lichte en eenkleurige (wit, grijs, of een heel bleke kleur) achtergrond, waarbij de afmeting van het hoofd tussen 25 en 35 mm moet bedragen.

Bedrag

 • Politieke vluchtelingen of staatlozen
  • Kinderen tot 18 jaar:
   • Normale procedure: 41€
   • Spoedprocedure: 210€
   • Superdringende procedure: 270€
  • Vanaf 18 jaar:
   • Normale procedure: 71€
   • Spoedprocedure: 240€
   • Superdringende procedure: 300€

 • Vreemdelingen
  • Kinderen tot 18 jaar:
   • Normale procedure: 41€
   • Spoedprocedure: 210€
  • Vanaf 18 jaar
   • Normale procedure: 71€
   • Spoedprocedure: 240€

Regelgeving

 • Artikels 57, 1ste lid, 3°, 59 en 60 van het Consulair Wetboek, ingevoerd door de Wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek (BS 21/01/2014).
 • Artikels 6 en 7 van het ministerieel besluit van 19/04/2014 aangaande de afgifte van paspoorten (BS 04/06/2014).
 • De wet van 26 juni 1953 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en van de Bijlagen, ondertekend op 28 juli 1951 te Genève (BS 04/10/1953).
 • De wet van 12 mei 1960 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de status van staatlozen en van de Bijlagen, ondertekend op 28 september 1954 te New York (BS 10/08/1960).
 • Hoofdstukken V, VI en VII van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming. Artikel 25 voorziet in de afgifte van een reisdocument aan personen met de subsidiaire beschermingsstatus die geen nationaal paspoort kunnen verkrijgen.
 • Hoofdstuk II van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit hoofdstuk betreft de vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen.
 • De wet van 1 juni 2016 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 28/06/2016), art. 7. 

Contactinformatie