Renovatie Deelgemeentehuis Sint-Andries

Het deelgemeentehuis Sint-Andries ondergaat een stevige renovatie. Stad Brugge laat een deel van het gebouw renoveren en een ander deel slopen en vervangen door een nieuwbouw. Ook de omgeving krijgt een heraanleg.

De renovatie

Het administratief centrum waarin de cluster Klant van de Stad en de politie gehuisvest zijn, voldoet niet meer aan de hedendaagse noden. Het gebouw wordt deels gerenoveerd uit respect voor de historische waarde. Zo blijft het oude herenhuis aan de Gistelse Steenweg staan. Samen met de twee flankerende gebouwvleugels krijgt het een opfrissing en nieuwe indeling.

De bijgebouwen achter het herenhuis, die dateren uit de jaren 1950-1960, gaan onder de sloophamer, samen met de restanten van de oude brouwerij: zie roze op het plan hieronder.

Zij worden vervangen door een moderne nieuwbouw en uitbreiding die architecturaal verantwoord is en ertoe zal leiden dat het statige hoofdvolume meer tot zijn recht komt.

De nieuwbouw zal bestaan uit drie volumes:

  1. Een fietsenberging voor de politie langs de voormalige conciërgewoning bestaand uit 1 bouwlaag.
  2. Een uitbreiding evenwijdig met het breedhuis voor onthaal en sanitair. 
  3. Een uitbreiding achter de vroegere conciërgewoning bestaande uit drie bouwlagen met op het gelijkvloers parking voor 7 politievoertuigen en op de verdiepingen kantoren voor de politie.

De cluster Klant van de Stad blijft gehuisvest in het bestaande herenhuis dat toegankelijk is langs de Gistelse Steenweg. In functie van de toegankelijkheid verhuizen de administratieve diensten van de eerste verdieping naar het gelijkvloers. Je zal bij het binnenkomen de loketten aan je linkerkant vinden. Aan de rechterkant wordt een vergaderzaal ingericht. Op de eerste verdieping worden de niet publieke-functies van de politie ondergebracht. Onder het bestaande zadeldak, op de tweede verdieping, komen de technische installaties voor het gebouw.

Duurzaam

Bij de renovatie staan energiezuinigheid, ecologisch verantwoord gebruik van materialen en energie en duurzaamheid centraal. Het gebouw zal een pilootproject van Stad Brugge zijn, want het wordt volledig fossielvrij verwarmd. Dit project wordt, om deze hoge klimaatambities te realiseren, gesteund door de Provincie via de subsidie voor 'Lokale Klimaatprojecten'. 

Optimale dienstverlening

De renovatie zal de samenwerking tussen de diensten onderling versterken. De kantoorruimtes zullen uitermate functioneel zijn: met korte loopafstanden en een logische workflow. Ook de burger zal er de vruchten van plukken, want de renovatie zal uitmonden in een betere dienstverlening.

De publieke functies worden allemaal ondergebracht op het gelijkvloers. Een centrale onthaalzone wordt het kloppend hart van het gebouw. Bij het binnenkomen zal je aan de linkerkant de loketten van de cluster Klant vinden en achteraan de loketten van de politie. Vanuit de inkom vertrekt ook een gang naar de bibliotheek. Op het gelijkvloers komen ook een openbaar sanitair, een vergaderzaal en een eetruimte met kitchenette voor het personeel van de dienst bevolking en de bibliotheek.

Naast de heropgewaardeerde toegangsdeur aan de Gistelse Steenweg wordt een tweede volwaardige toegang voorzien aan de achterzijde van het AC. Een centrale wandelas vertrekkende vanaf het parkeerplein leidt de bezoeker naar het administratief centrum en de bibliotheek.

Heraanleg parking en meer groen

De achterliggende parking wordt heringericht met aandacht voor veilig verkeer, optimale toegankelijkheid en een maximum aan waterdoorlaatbare verhardingen. Het parkeerterrein zal plaats bieden aan 69 wagens waarvan 4 plaatsen voorbehouden voor personen met een beperking. De parkeervakken worden afgewisseld met groenstroken waarin telkens 1 hoogstammige boom zal worden aangeplant, 16 in totaal. Qua boomsoort is gekozen voor vleugelnootbomen, die bijzonder zijn omwille van hun zeer brede kruin. Zo kan met een beperkt aantal bomen, en bijgevolg een beperkte reductie in aantal parkeerplaatsen, toch al een aanzienlijke hoeveelheid loof gerealiseerd worden waaronder het koel parkeren is in de zomer. In de nieuwe omgevingsaanleg wordt ook een fietsenberging geïntegreerd voor het stallen van 28 fietsen.

Uitnodigend plein achter het gebouw

De nieuwbouw is minder diep, waardoor er ruimte vrijkomt voor een plein tussen het administratief centrum en het parkeerterrein. Zitbanken zullen er uitnodigen om te ontmoeten en naar de bibliotheek of het administratief centrum te gaan.

De bestaande doorsteek langs de conciërgewoning wordt versmald tot een voet- en fietspad, waar gemotoriseerd verkeer niet langer mogelijk is.


Tming en verkeer tijdens de werkzaamheden

 De werkzaamheden startten op 1 maart 2023. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen ze duren tot begin 2025.

Toegankelijkheid parking

2/3 van de parking is ingericht als werfzone. De parking is hierdoor enkel nog bereikbaar via de Albert Serreynstraat en de zijstraat in de Pastoriestraat. De kleinere parking achteraan bij de zijstraat van de Pastoriestraat, normaal gezien voorbehouden voor politie, is opengesteld om het verlies aan parkeergelegenheid te compenseren.

Vrachtverkeer: buiten de schooluren

De af- en aanvoer van materialen met vrachtwagens gebeurt zoveel mogelijk buiten de schooluren. Dit om de hinder te beperken en de veiligheid te garanderen.

Bibliotheek blijft open

De bibliotheek is toegankelijk via de Albert Serreynstraat 1 en behoudt de normale openingsuren. Op de Platse zijn fietsenstallingen voorzien.


Historiek van het gebouw

Aanvankelijk was het gemeentehuis gevestigd op de ‘Platse’ links van het huidig deelgemeentehuis. De foto hiernaast toont de twee huizen die allebei nog dienst deden als gemeentehuis. Het oudste rechts was ook een herberg. Links staat het tweede gebouw dat dienst deed als gemeentehuis. Beide gebouwen zijn al een tijdje afgebroken en hebben plaats gemaakt voor de huidige cafés op de Platse.

Het herenhuis kreeg een administratieve functie in 1921, toen de gemeente het aankocht en als een echt stadhuis inrichtte, met een zaal voor de zittingen van de gemeenteraad, een kamer voor het college van burgemeester en schepenen en loketten en bureaus voor de administratie.

Voorheen behoorde het tot een brouwerijcomplex. De brouwerij bevond zich achter het herenhuis. Na de aankoop in 1921 liet de gemeente de meeste brouwerijgebouwen afbreken en het herenhuis aan de linkerzijde uitbreiden met 6 traveeën. Links en rechts werd het hoofdvolume uitgebreid met een lagere aanbouw die werd ingericht als conciërgewoning en bibliotheekfiliaal.

Achter het imposante breedhuis vatte de politie post in de oude delen van de toenmalige brouwerij. Aan de achterzijde werden tussen 1957 en 1961 verschillende uitbreidingen gerealiseerd. Aan de oostzijde werd het bibliotheekfiliaal in 2015 uitgebreid met een hedendaags volume.