Bevraging tevredenheid renovatiescan Stad Brugge

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Beste Bruggeling

Het voorbije jaar deed je beroep op een renovatieadviseur voor advies rond energetische renovatie. We polsen graag naar jouw ervaringen bij dit advies.

Beantwoord je daarom enkele vragen?

Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Dank je wel alvast.

Persoonlijke gegevens (* verplicht veld)

Vragen over het renovatieadvies (* verplicht veld)

Na het renovatieadvies heb ik: *
Indien er werken werden uitgevoerd. Welke? (meerdere antwoorden mogelijk)
Indien er nog geen werken werden uitgevoerd. Wat is de reden? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vroeg je een premie aan voor de uitgevoerde werken of ben je dat van plan? (meerdere antwoorden mogelijk) *
Heb je nog vragen rond jouw renovatie of over premieaanvragen?

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.