Rent a student bike

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Online reservation for international students only!

Some buttons in this formular are in Dutch.

Volgende means next

Verzenden means send

Bevestiging means confirmation

Adress (in Belgium)

Adresgegevens 1
School *
Gender *
Rental period *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.