Reservatie sportinfrastructuur voor sportkampen tijdens schoolvakanties

Online aanvragen

Door de stijgende vraag naar het huren van sportinfrastructuur van de Stad Brugge om sportkampen te organiseren, zijn we genoodzaakt om de reservaties te registreren via een nieuwe aanvraagprocedure.

Reservaties voor schoolsportinfrastructuur van de scholen waar we mee samenwerken (uitgezonderd KTA Sint-Michiels) kan enkel gebeuren via de scholen zelf.

Vanaf 2022 wordt ook het middaguur aangerekend als je de infrastructuur voor een hele dag aanvraagt.

Er wordt rekening gehouden met aanvragen uit het verleden, maar dit is geen garantie op het toekennen van dezelfde weken in het jaar dat volgt. We streven er immers naar om zoveel mogelijk organisatoren de kans te geven sportkampen aan te bieden in de stedelijke sportinfrastructuur.

Procedure

  • Je dient voor 5 september het reservatieformulier in via de online knop bovenaan, dit voor alle sportkampen die je wil organiseren in sportinfrastructuur van de Stad Brugge (inclusief KTA Sint-Michiels) tijdens de schoolvakanties van 26 december 2022 tot einde 2023.
  • De sportdienst zal alle aanvragen verzamelen en voorleggen aan het college van Burgemeester en Schepenen. Tegen de herfstvakantie 2022 krijgt iedere organisator bericht welke weken toegestaan worden in welke locatie. Bij dubbele aanvragen wordt een alternatieve locatie voorgesteld.

Contactinformatie