Reservatie sportinfrastructuur voor sportkampen tijdens schoolvakanties

Online aanvragen

Door de stijgende vraag naar het huren van sportinfrastructuur van de Stad Brugge om sportkampen te organiseren, zijn we genoodzaakt om de reservaties te registreren via een nieuwe aanvraagprocedure.

Let op!
Aanvragen voor reservaties herfstvakantie 2021 kunnen nog steeds per mail naar sportdienst@brugge.be gestuurd worden (zowel voor indoor als outdoor accommodaties van Stad Brugge).

Reservaties voor schoolsportinfrastructuur van de scholen waar we mee samenwerken (uitgezonderd KTA Sint-Michiels) kan enkel gebeuren via de scholen zelf.

Vanaf 2022 zal ook het middaguur aangerekend worden als je de infrastructuur voor een hele dag aanvraagt.

Er wordt rekening gehouden met aanvragen uit het verleden, maar dit is geen garantie op het toekennen van dezelfde weken in het jaar dat volgt. We streven er immers naar om zoveel mogelijk organisatoren de kans te geven sportkampen aan te bieden in de stedelijke sportinfrastructuur.

Procedure

  • Je dient voor 5 september het reservatieformulier in via de online knop bovenaan, dit voor alle sportkampen die je wil organiseren in sportinfrastructuur van de Stad Brugge (inclusief KTA Sint-Michiels) tijdens de schoolvakanties van 27 december 2021 tot einde 2022 (opgelet voor KTA Sint-Michiels van 3 januari 2022 tot einde 2022).
  • De sportdienst zal alle aanvragen verzamelen en voorleggen aan het college van Burgemeester en Schepenen. Tegen de herfstvakantie 2021 krijgt iedere organisator bericht welke weken toegestaan worden in welke locatie. Bij dubbele aanvragen wordt een alternatieve locatie voorgesteld.

Contactinformatie