Reservatie sportinfrastructuur voor sportkampen tijdens schoolvakanties

Als organisator van sportkampen kan je stedelijke sportinfrastructuur reserveren.
Door de stijgende vraag naar het huren van sportinfrastructuur verloopt dit via een online reservatieformulier.

Deze reservatiemethode geldt enkel voor stedelijke sportinfrastructuur en in uitzondering KTA Sint-Michiels. Reservaties van andere sportinfrastructuur van de scholen waar we mee samenwerken (uitgezonderd KTA Sint-Michiels) verloopt enkel via de scholen zelf.

Voorwaarden

  • Vanaf 2022 wordt ook het middaguur aangerekend als je de infrastructuur voor een hele dag aanvraagt.
  • Er wordt rekening gehouden met aanvragen uit het verleden, maar dit is geen garantie op het toekennen van dezelfde weken in het jaar dat volgt. We streven er immers naar om zoveel mogelijk organisatoren de kans te geven sportkampen aan te bieden in de stedelijke sportinfrastructuur.

Procedure

  1. Dien vóór 4 september 2023 het online reservatieformulier in.
    Doe dit voor alle sportkampen die je wil organiseren in de sportinfrastructuur van Stad Brugge (inclusief KTA Sint-Michiels) tijdens de schoolvakanties van 25 december 2023 tot einde 2024.
  2. Na het verzamelen van alle aanvragen, wordt de planning voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  3. Je ontvangt rond eind oktober 2023 een overzicht van de toegewezen zalen. Bij dubbele aanvragen wordt een alternatieve locatie voorgesteld.

Contactinformatie