Rest- en PMD-containers op je evenement

Rest- en PMD-containers

Indien gewenst, kunnen gratis rest- en PMD-containers worden ontleend bij Openbaar Domein Netheid om evenementzakken en grote PMD-zakken in op te hangen.

  • De evenementzakken kunnen dan na afspraak met dienst Openbaar Domein Netheid gratis worden opgehaald kort na afloop van het evenement.
  • De rolcontainers dienen achteraf leeg en net terug ter ophaling worden aangeboden.
  • Wanneer de evenementzakken worden opgehaald, kunnen op dat moment ook papier/karton en PMD in gewone of grote reglementaire PMD-zakken gratis worden meegenomen.
  • Evenementzakken voor restafval en grote PMD-zakken kan u aankopen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 te 8000 Brugge.

Afvalpijlen

Daarnaast kunnen eveneens afvalpijlen ontleend worden voor het maken van afvaleilanden (zie voorbeeld hieronder). We adviseren om dit steeds mee te ontlenen en zo je bezoeker aan te zetten tot het selectief scheiden van rest- en PMD-afval.

Glasboxen

...

Klik hier voor het aanvragen van Rest- en PMD-containers, afvalpijlen en/of glasboxen.