Rest- en PMD-containers op je evenement

Online aanvragen

Rest- en PMD-containers

Als organisator van een evenement kun je gratis rest- en PMD-containers ontlenen bij Openbaar Domein Netheid om evenementzakken en grote PMD-zakken in op te hangen.

  • De evenementzakken kunnen dan na afspraak met dienst Openbaar Domein Netheid gratis worden opgehaald kort na afloop van het evenement.
  • De rolcontainers dienen achteraf leeg en net terug ter ophaling worden aangeboden.
  • Wanneer de evenementzakken worden opgehaald, kunnen op dat moment ook papier/karton en PMD in gewone of grote reglementaire PMD-zakken gratis worden meegenomen.
  • Evenementzakken voor restafval en grote PMD-zakken kun je aankopen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 te 8000 Brugge.

Afvalpijlen

Daarnaast kun je ook afvalpijlen ontlenen voor het maken van afvaleilanden (zie voorbeeld hieronder). We adviseren om dit steeds mee te ontlenen en zo je bezoeker aan te zetten tot het selectief scheiden van rest- en PMD-afval.

afvalpijlenafvalpijlen

Containers

afvalcontainerafvalcontainer


Glasboxen

glasboxglasbox