Gele reglementaire vuilniszak die je als particuliere inwoner van stad Brugge moet gebruiken om je restafval (gewoon huisvuil) mee te geven met de ophaalwagen IVBO.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

De restafvalzak is verkrijgbaar met inhoud van 30 liter en met inhoud van 60 liter. 

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen gebruik maken van de gele restafvalzak.

Niet-particuliere instanties zoals handelszaken, scholen, horeca, bedrijven, jeugdbewegingen, … moeten gebruik maken van private afvalinzamelkanalen of van de bedrijfsafvalregeling van IVBO (gebruik bedrijfsafvalzakken of bedrijfsafvalcontainers) voor de ophaling van hun restafval.

Wie nog ongeopende rollen (=met wikkel) bruine restafvalzakken of groene bedrijfsafvalzakken heeft, kan die gedurende het hele jaar 2022 omwisselen. Meer informatie hierrond vind je hier.

Procedure

Restafvalzakken zijn te koop bij : 

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling.
 • Gemeenteafdelingen.
 • Recyclagepark Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge.
 • In tal van handelszaken.

Wanneer je de restafvalzak kan aanbieden, vind je terug op jouw afvalkalender.

Bedrag

 • Restafvalzakken 30 liter: 8,50 euro/rol van 10 zakken.
 • Restafvalzakken 60 liter: 17 euro/rol van 10 zakken.

In de stedelijke verkooppunten kun je ook restafvalzakken per stuk aankopen.

Uitzonderingen

Het stadsbestuur geeft een bepaalde hoeveelheid gratis huisvuilzakken aan personen die tot één van de volgende categorieën behoren.

 • Personen die incontinent zijn en thuisdialysepatiënten.
 • Senioren met een gewaarborgd inkomen (GIB).
 • Senioren met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
 • Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (ongeschiktheid van minstens 66 %).
 • Personen met een leefloon (OCMW).

Voor meer informatie over de voor te leggen documenten en om de huisvuilzakken af te halen kunt u terecht:

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling.
 • alle deelgemeenteafdelingen.

 of op deze webpagina.

Voor het inwisselen van oude rollen die in het kader van "sociale correcties" vind je ook meer informatie op de webpagina van het nieuwe afvalbeleidsplan 

Contactinformatie