Bruine reglementaire vuilniszak die je als particuliere inwoner van stad Brugge moet gebruiken om je restafval (gewoon huisvuil) mee te geven met de ophaalwagen IVBO.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

De restafvalzak is verkrijgbaar met inhoud van 30 liter en met inhoud van 60 liter. 

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen gebruik maken van de bruine restafvalzak.

Niet-particuliere instanties zoals handelszaken, scholen, horeca, bedrijven, jeugdbewegingen, … moeten gebruik maken van private afvalinzamelkanalen of van de bedrijfsafvalregeling van IVBO (gebruik bedrijfsafvalzakken) voor de ophaling van hun restafval.

Opgelet!
Vanaf 1 april 2021 werd de restafvalzak kleiner n.a.v. de invoering van de uitgebreide sorteerregels op PMD (Nieuwe Blauwe Zak). De oude zakken van 40L en 75L kunnen nog verder gebruikt worden tot 1 juni 2022

Wie nog ongeopende rollen (=met wikkel) bruine restafvalzakken of groene bedrijfsafvalzakken heeft, kan die gedurende het hele jaar 2022 omwisselen. Meer informatie hierrond vind je hier.

Procedure

Restafvalzakken zijn te koop bij : 

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling;
 • gemeenteafdelingen;
 • recyclagepark Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge;
 • in tal van handelszaken.

Bedrag

restafvalzakken 30 liter: 6 euro/rol van 10 zakken

restafvalzakken 60 liter: 11 euro/rol van 10 zakken

Uitzonderingen

Het stadsbestuur geeft een bepaalde hoeveelheid gratis huisvuilzakken aan personen die tot één van de volgende categorieën behoren.

 • Personen die incontinent zijn en thuisdialysepatiënten
 • Senioren met een gewaarborgd inkomen (GIB)
 • Senioren met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (ongeschiktheid van minstens 66 %)
 • Personen met een leefloon (OCMW)

Voor meer informatie over de voor te leggen documenten en om de huisvuilzakken af te halen kunt u terecht :

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
 • alle Gemeenteafdelingen 

 of op deze webpagina.

Voor het inwisselen van oude rollen die in het kader van "sociale correcties" vind je ook meer informatie op de webpagina van het nieuwe afvalbeleidsplan 

Contactinformatie