Gele reglementaire vuilniszak die je als particuliere inwoner van stad Brugge moet gebruiken om je restafval (gewoon huisvuil) mee te geven met de ophaalwagen IVBO.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

De restafvalzak is verkrijgbaar met inhoud van 30 liter en met inhoud van 60 liter. 

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen gebruik maken van de gele restafvalzak.

Niet-particuliere instanties zoals handelszaken, scholen, horeca, bedrijven, jeugdbewegingen, … moeten gebruik maken van private afvalinzamelkanalen of van de bedrijfsafvalregeling van IVBO (gebruik bedrijfsafvalzakken of bedrijfsafvalcontainers) voor de ophaling van hun restafval.

Oude bruine restafvalzakken mogen niet meer voor ophaling worden aangeboden. Ook het omwisselen van oude zakken is sedert 1 januari 2023 niet meer mogelijk.

Procedure

Restafvalzakken zijn te koop bij

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling, met of zonder afspraak
 • Deelgemeentehuizen, met of zonder afspraak. Niet in de Bus van de Bruggeling.
 • Recyclagepark Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge.
 • In tal van handelszaken.

Wanneer je de restafvalzak kan aanbieden, vind je terug op jouw afvalkalender.

Hoe je afvalzakken aanbieden?

 • Je biedt je afval aan aan de rand van de openbare weg, dus zo dicht mogelijk bij je huis.
 • Ligt je huis meteen aan een voetpad (= eveneens openbare weg)? Zet je huisvuil dan netjes tegen je gevel.
 • Heb je een voortuin? Dan zet je je afval zo dicht mogelijk tegen je voortuin op het voetpad.
 • Ligt je huis te ver van de openbare weg of is deze niet bereikbaar voor de vuilniswagen? Plaats je afval dan bij de dichtstbijzijnde openbare weg die wel toegankelijk is of bespreek een andere locatie met IVBO.
 • Zorg ervoor dat je afvalzakken geen obstakels zijn voor voertuigen, fietsers of voetgangers.

Staan je afvalzakken toch niet op de juiste plaats? Dan loop je risico op een GAS-boete. GAS-boetes worden niet uitgeschreven door gemeenschaps- of stadswachten, maar door de politie of andere daartoe gemachtigde (stads)ambtenaren.

Bedrag

 • Restafvalzakken 30 liter: 8,50 euro/rol van 10 zakken.
 • Restafvalzakken 60 liter: 17 euro/rol van 10 zakken.

In de stedelijke verkooppunten kun je ook restafvalzakken per stuk aankopen.
Handelszaken mogen maximum 10% meer aanrekenen dan de hierboven vermelde kostprijs.

Uitzonderingen

Het stadsbestuur geeft een bepaalde hoeveelheid gratis huisvuilzakken aan personen die tot één van de volgende categorieën behoren.

 • Personen die incontinent zijn en thuisdialysepatiënten.
 • Senioren met een gewaarborgd inkomen (GIB).
 • Senioren met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
 • Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (ongeschiktheid van minstens 66 %).
 • Personen met een leefloon (OCMW).

Voor meer informatie over de voor te leggen documenten en om de huisvuilzakken af te halen kunt u terecht:

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling.
 • alle deelgemeenteafdelingen.

 of op deze webpagina.

Contactinformatie