Bruine reglementaire vuilniszak die je als particuliere inwoner van stad Brugge moet gebruiken om je restafval (gewoon huisvuil) mee te geven met de ophaalwagen IVBO.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

De restafvalzak is verkrijgbaar met inhoud van 40 liter en met inhoud van 75 liter.

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen gebruik maken van de bruine restafvalzak.

Niet-particuliere instanties zoals handelszaken, scholen, horeca, bedrijven, jeugdbewegingen, … moeten gebruik maken van private afvalinzamelkanalen of van de bedrijfsafvalregeling van IVBO (gebruik bedrijfsafvalzakken) voor de ophaling van hun restafval.

Procedure

Restafvalzakken zijn te koop bij : 

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
 • Gemeenteafdelingen
 • recyclagepark Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge
 • in tal van handelszaken

Bedrag

restafvalzakken 40 liter: 12 euro/rol van 20 zakken

restafvalzakken 75 liter: 22 euro/rol van 20 zakken

Uitzonderingen

Het stadsbestuur geeft een bepaalde hoeveelheid gratis huisvuilzakken aan personen die tot één van de volgende categorieën behoren.

 • Personen die incontinent zijn en thuisdialysepatiënten
 • Senioren met een gewaarborgd inkomen (GIB)
 • Senioren met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (ongeschiktheid van minstens 66 %)
 • Personen met een leefloon (OCMW)

Voor meer informatie over de voor te leggen documenten en om de huisvuilzakken af te halen kunt u terecht :

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
 • alle Gemeenteafdelingen 

 of op deze webpagina (link naar pagina gratis afvalzakken).

Contactinformatie