Restauratie kiosk Astridpark

De kiosk is gebouwd in 1858 door het 'Atelier de Sculpture L. Le Soinne en J. Witmeur' uit Luik naar het model van de kiosk in Verviers. Ze bestaat uit een stalen structuur in combinatie met gietijzer die is opgebouwd op een sokkel uit metselwerk, langs de buitenzijde bekleed met blauwe hardsteen. Het dak is verder afgewerkt met hout en afgedekt met een zinken dakbedekking. De decoratieve elementen zijn uit gietijzer.

                              

In 1995 werd de toen groen geschilderde kiosk herschilderd in het kleurenpalet van voor de restauratiewerken. Daar deze kleuren slechts een interpretatie waren van de teruggevonden ontwerptekeningen van kunstschilder Tulpinck, werd voor aanvang van de restauratiewerken beslist om via stratigrafisch onderzoek te zoeken naar de authentieke kleuren. Dit onderzoek leverde helaas niet veel bruikbare resultaten op. Slechts enkele originele kleuren werden teruggevonden doch onvoldoende om alle oorspronkelijke kleuren exact te kunnen bepalen. In overleg met dienst Monumentenzorg van de Stad werden de huidige toegepaste kleuren vastgelegd op basis van de teruggevonden kleuren van het kleuronderzoek en de ontwerptekeningen van Tulpinck.

De restauratiewerken gingen van start op 21 mei 2014. Er werd een stelling geplaatst zowel langs de buitenzijde van de kiosk als langs de binnenzijde. Het geheel werd afgeschermd met doeken om optimaal te kunnen voortwerken tijdens regendagen.

Na grondige inspectie werd al snel duidelijk dat de kiosk, zoals reeds werd vastgesteld bij de opmaak van het dossier, in zeer slechte staat was. Hierna een overzicht van de vastgestelde toestand en de ingrepen die werden uitgevoerd:

               

* De verbindingen van de hoofdstructuur waren niet overal meer intact en waren dringend aan vernieuwing / herstel toe. De gietijzeren constructie hing nog nauwelijks aan elkaar en vertoonde op verschillende plaatsen kraters. De stabiliteit van het geheel werd grondig onderzocht en waar nodig werden nieuwe verbindingen geplaatst. Deze werden uitgevoerd in inox en zoveel mogelijk verdoken geplaatst, zoals dit ook oorspronkelijk ook was.

* De houten secundaire structuur was niet meer voldoende verankerd en zeer sterk verweerd. Zowel de houten dakbebording, de houten beplanking als de houten secundaire structuur werd vervangen door nieuwe delen, gemaakt naar oorspronkelijke vormgeving. Ook de bevestigingswijze van deze onderdelen gebeurde analoog aan de oorspronkelijke toestand.

            

* De zinken dakbedekking was sterk verweerd alsook de decoratieve elementen bovendaks waren sterk aangeslagen. De zinken dakbedekking werd volledig vernieuwd met uitzondering van deze van de topbekroning. Deze werd behouden daar het zink alsook de verbindingen nog in goede staat waren. De topbekroning werd teruggeplaatst opdat deze in de toekomst apart kan worden hersteld / vernieuwd zonder dat er moet gewerkt worden aan de rest van het dak.

  

* De gietijzeren onderdelen werden volledige gestraald en behandeld met het Zinga-filmverzinkingssysteem, m.a.w. een antiroest-behandeling op basis een speciale zinkcoating . Alvorens de beschermlaag werd aangebracht werden de verbindingen hersteld of al dan niet vervange. Tevens werden alle kraters gedicht. Na het aanbrengen van de beschermende behandeling werd het geheel afgeschilderd met minimum 2 lagen.

* De schilderlaag die aanwezig was op de blauwe hardsteen werd volledig verwijderd door middel het reinigen met verzadigde stoom in combinatie met lagedrukstralen. Gezien her en daar wat beschadigingen aanwezig waren werden deze hersteld met herstelmortel specifiek voor blauwe hardsteen. De gehele sokkel werd beschermd met een semi-permanent graffitisysteem, dit wil zeggen dat er na de reiniging van eventueel aangebrachte graffiti er een nieuwe laag antigraffiti dient te worden aangebracht.

* De bestaande trap werd verwijderd daar deze zeer onveilig was en een vreemd element was bij het authentieke karakter van de kiosk. Naar analogie met de kiosk van Verviers werd geopteerd om een nieuwe trap te plaatsen uitbekleed in blauwe hardsteen. Uit veiligheidsoverwegingen werd de trap, in tegenstelling met deze van de kiosk van Verviers, voorzien van een nieuwe trapleuning.

* De betonplaat aan de onderzijde van het platform van de kiosk kende redelijk veel betonrot, de wapening van het beton lag bloot en op was op enkele plaatsen doorgeroest waardoor de stabiliteit van het geheel in gedrang zou kunnen komen. De beschadigingen werden hersteld met betonherstel mortel.

* De afwatering van het platform was niet meer optimaal en zorgde voor lekkage naar de onderzijde van de kiosk. De vloer werd volledig verwijderd en voorzien van een waterdichtingslaag. Een nieuwe vloer uit blauwe hardsteen met hetzelfde vloerpatroon werd geplaatst.

* Gezien de elektriciteit geheel verouderd was werd deze ook volledig vernieuwd. Aan de bovenzijde van elke kolom bevindt er zich een nieuwe spot.

Heden triomfeert de kiosk terug als een feestelijk monument in het Astridpark en nodigt deze uit voor een bezoek van jong en oud.