Restauratie Sint-Pieters-banden-kerk in Dudzele gestart

15
jul
2021

In 2017 nam Stad Brugge de oude kerktoren van Dudzele over van de Kerkfabriek. De westbouwruïne is het enige zichtbare overblijfsel van de laat-romaanse Sint-Pieters-banden-kerk. 
Een restauratie van deze oude en waardevolle kerktoren, die al sinds 1939 beschermd is als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht, drong zich op.

De kerktoren kampte met stabiliteitsproblemen, losse stenen en problemen met de goten. Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: “De renovatiewerkzaamheden worden grondig en stapsgewijs aangepakt.
Vandaag wordt het dak en de blikseminstallatie aangepakt, in een volgende stap de restauratie van de torenruïne zelf. De huidige renovatie houdt onder meer de afbraak en het vernieuwen van de slechte onderdelen van de vloer- en dakconstructie in.

Nieuwe dakbedekking in natuurleien

Om de stabiliteit te verbeteren worden ook de dakspanten hersteld. Er komt een nieuwe dakbedekking in natuurleien, inclusief het vernieuwen van het dakluik. Voor de veiligheid wordt ook een nieuwe bliksembeveiliging voorzien.”

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Bosch uit Zedelgem. De kostprijs bedraagt 81.803 euro, inclusief ereloon architect en veiligheidscoördinator. Voor deze werken wordt een erfgoedpremie verleend van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 30.000 euro excl. btw.