Bruggeling tevreden over aanpak corona door stadsbestuur

17
dec
2020

Stad Brugge riep alle Bruggelingen op om hun ervaringen tijdens Corona kenbaar te maken via de ‘Corona Impact Monitor’. De resultaten van dit onderzoek zijn gekend: Bruggelingen zijn algemeen tevreden over de Brugse aanpak.

Enkele maanden geleden riep Stad Brugge alle Bruggelingen op om hun ervaringen tijdens deze coronacrisis kenbaar te maken via de ‘Corona Impact Monitor’. Met dit online onderzoek wilde Stad Brugge, samen met een aantal andere Vlaamse steden en gemeenten, de impact van de pandemie en de rol van het stadsbestuur in kaart brengen.

Het onderzoek liep van 10 oktober tot 10 november. Stad Brugge en OCMW Brugge sloegen de handen in elkaar om een grote groep Bruggelingen op te roepen om deze bevraging in te vullen. De respons was groot: maar liefst 2.888 Bruggelingen vulden de vragenlijst in. Alle leeftijden, opleidingsniveaus en deelgemeenten zijn door de grote respons vertegenwoordigd.

De resultaten van de Corona Impact Monitor liggen in lijn met die van de andere Vlaamse steden. Daarenboven blijkt de Bruggeling tevreden te zijn over de aanpak van het stadsbestuur en stelt het meeste vertrouwen in ons als lokale overheid.


Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

 Dit vinden Bruggelingen positief

 • Meer dan  de helft van de Bruggelingen vond zijn of haar weg gemakkelijk terug naar communicatie over corona in Brugge. Een grote meerderheid vond de informatie over corona correct/betrouwbaar. Bruggelingen volgen de Facebookpagina en infoborden van Stad Brugge het meest en willen ook op die manier verder geïnformeerd worden.
 • 92% van de Bruggelingen geeft aan dat de kans klein is zijn of haar job te verliezen door corona. Voornamelijk lager opgeleiden, risicogroepen om het coronavirus op te lopen en bewoners van Brugge Centrum zijn iets bezorgder om hun job te verliezen.
 • Bruggelingen geven zichzelf een 7,2 (met een Vlaams gemiddelde van 7.1) als ‘geluksscore’ tijdens deze speciale tijden.
 • 57% van de Bruggelingen geeft Stad Brugge een score van 7 en meer aan de Brugse aanpak.
 • Ze hebben het meest vertrouwen in de werking van de lokale overheid (6,4 tegenover 5,9 als Vlaamse gemiddelde) om de corona-epidemie de baas te kunnen.

 Noden van de Bruggelingen

 • De Bruggeling wil dat Stad Brugge de komende drie maanden vooral inzet op ‘zorg en gezondheid’ (41%) en het stimuleren van de lokale economie (44%).
 • Ruim de helft van de Bruggelingen vraagt aandacht voor sociaal isolement en eenzaamheid. Dit is zeker nodig, want vooral de jongste leeftijdscategorie van 18 tot 34 geeft aan meer angst en eenzaamheid te ervaren. Daarnaast zoekt minder dan de helft van de Bruggelingen die aangeeft bijkomende psychologische ondersteuning nodig te hebben effectief hulp.

 Aandachtspunten

 • Bijna de helft van de Bruggelingen roept Stad Brugge op om verder in te zetten op fiets- en wandelinfrastructuur. De vraag naar deze maatregelen zijn groter dan bij andere centrumsteden.
 • Bijna een derde van de Bruggelingen stelt voor om meer in te zetten op een alternatief vrijetijdsaanbod, eventueel via het aanbieden van ‘coronaproof’ infrastructuur.
 • Brugge is en blijft solidair. Meer dan 40% van de inwoners wil vooral dat er nog meer wordt ingezet op het ondersteunen van gezinnen die geconfronteerd worden met spanningen, geweld of misbruik en op het financieel ondersteunen van inwoners in armoede of inwoners met inkomensverlies door de coronapandemie. 51% wil meer beleidsmaatregelen tegen eenzaamheid en sociaal isolement. 
 • Ruim een derde van de Bruggelingen wil dat Stad Brugge meer inzet op social distancing. 40% van de Bruggelingen wil meer controle over de naleving van de coronamaatregelen.
 • Uit diepgaandere analyse van de cijfers blijkt dat vooral de jongeren het moeilijk hebben. Zij ervaren meer angst en eenzaamheid en hebben meer behoefte aan psychologische hulp.  Stress is ook sterk toegenomen bij alle leeftijdsgroepen jonger dan 60 jaar.
 • Het onderzoek legt een toeristische opportuniteit bloot: er werd een grote wens vastgesteld van de provincies Limburg en Antwerpen om naar West-Vlaanderen af te zakken. Hierbij hebben de respondenten het meest interesse in fietsen, wandelen en activiteiten in de natuur. Maar ook gastronomie en verblijf in een hotel staan op hun verlanglijstje.

Aan de slag

“Stad Brugge gaat met deze resultaten aan de slag om haar beleid verder af te stemmen, en dit zowel op korte als op lange termijn”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De ‘Corona Impact Monitor’ is een onderzoek ontwikkeld door ‘De Betrokken Partij’, een netwerk van B-PACT, Indiville, Treecompany en Levuur en liep in meerdere steden en gemeenten.