Resultaten ontwerpweek studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

21
sep
2019

Tijdens de week van 4 tot 8 november 2019 werd er een workshop gehouden met studenten van de KU Leuven (eerste master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) in Sint-Pieters. De workshop paste binnen het kader van de conceptsubsidie die zich buigt over de toekomst van de pastorie, het buurtcentrum De Dijk en het Tempelhof.

Tijdens die ontwerpweek werden de studenten in contact gebracht met de inwoners van Sint-Pieters en lokale verenigingen / partners (woonzorgcentrum Prinsenhof, basisschool De STEMpel, …) waarbij ze een aantal van hen ook interviewden. Ze kregen in die week ook informatie over de ontwikkelingen van Sint-Pieters van 1900 tot nu en gingen met de fiets op pad.

Op basis van deze informatie werden enkele problematieken van het gebied uitvergroot en aangekaart via installaties.

Conclusies

Belangrijke vaststellingen waarop de studenten hun installaties hebben geïnspireerd:

 • de afwezigheid van een centrumfunctie
 • de nood aan communicatie tussen de verschillende groepen, voornamelijk ouderen en jongeren
 • dat heel wat van de potenties en krachten van Sint-Pieters op vandaag onzichtbaar zijn

Belangrijke zaken die in die week naar voor kwamen door de buurtbewoners over Sint-Pieters:

 • We missen een dorpsplein met caféetjes (plein voor de Sint-Pauluskerk als mogelijke locatie?)
 • Welke andere bestemming kan de Sint-Pauluskerk krijgen dan de kerk voor erediensten die ze nu is?
 • Parkeerprobleem op Tempelhofsite
 • Skatepark Tempelhofsite: beste skatepark van de stad. Wel soms conflict met de petanque gebruikers
 • De steenwegen en de spoorweg vormen een fysieke en visuele barrière, niet evident voor kinderen om bijvoorbeeld naar het Tempelhof te fietsen
 • Tuinwijk: publieke buitenruimte creëren?
 • Veemarktsite: veel groen verloren gegaan door bebouwing. Wel een goed complex, hierdoor hoef je niet meer naar het centrum te gaan als je dat niet wenst voor inkopen
 • Ten oosten van de Blankenbergse Steenweg zijn er beperkte tot geen speelvoorzieningen voor kinderen tussen 8 en 12 jaar
 • Er is geen school voor kinderen met een beperking
 • Een betere busverbinding langs de Pathoekeweg zou een meerwaarde zijn

Installaties en filmpjes

Op vrijdagavond 8 november hielden de studenten een toonmoment van hun interventies, installaties en filmpjes die ze in die week maakten in bibliotheek en buurtcentrum De Dijk. Dit moment stond open voor de buurt.

De filmpjes kan je hier bekijken:

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 17:00
  • Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
  Alle openingsuren