Rijbewijs aanvragen

Om met een auto, vrachtwagen, bus of moto te rijden op de openbare weg heb je een rijbewijs nodig.

Neem contact op met ons voor:

 • eerste rijbewijs (diverse categorieën)
 • vernieuwing rijbewijs
 • duplicaat rijbewijs (bij verlies of diefstal)
 • inwisselen buitenlands rijbewijs naar Belgisch rijbewijs
 • internationaal rijbewijs
 • voorlopig rijbewijs

categorieën rijbewijzen

 • bromfiets - categorie A3
 • motorfiets – categorie A
 • wagen – categorieën B, B+E
 • vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E
 • bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E
 • landbouwvoertuigen – categorie G

Opgelet !
Het rijbewijs in bankkaartmodel wordt uitgereikt aan personen die een nieuw rijbewijs aanvragen.

Geldigheid:
rijbewijs: 10 jaar geldig
model 18: 18 maanden geldig
model 36: 36 maanden geldig
model 3: 1 jaar geldig

De oude rijbewijzen (papieren versie) blijven geldig tot 2033. Binnen Europa is het oude rijbewijs geldig indien er op de voorkant "Europese gemeenschap" staat (niet enkel "Belgisch koninkrijk"). Het document moet bovendien nog in goede staat zijn en de foto nog gelijkend.

Voorwaarden

Voor aanvraag van een eerste rijbewijs:
geslaagd zijn voor

 • theoretisch examen
 • praktisch rij-examen

Je meld je hiervoor persoonlijk aan. Het is niet mogelijk om met een volmacht een rijbewijs aan te vragen voor iemand.

Procedure

Voor aanvraag / ophaling rijbewijzen diverse categorieën

Neem de vereiste documenten mee. 

Je betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met bancontact).

Je krijgt je rijbewijs niet meteen mee.
De loketbediende zegt je wanneer je je rijbewijs kan ophalen. De normale afleveringstijd bedraagt ongeveer 4 werkdagen.

Het afhalen van uw rijbewijs is vanwege de maatregelen rond corona ook op afspraak. Maak uw afspraak hier.

Vernieuw je rijbewijs

 • bij een verhoging van de categorie na een geslaagd examen
 • als je foto verouderd of onduidelijk geworden is
 • als je een nieuw medisch getuigschrift hebt

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs kan je een duplicaat krijgen van je rijbewijs .
Eerst doe je aangifte bij de politie, daarna contacteer je ons.

Bij diefstal in het buitenland moet de burger aangifte doen in het land zelf.
Terug in België dient de burger naar de politie te gaan met het attest van het buitenland. 

Rijden met landbouwvoertuigen – rijbewijs categorie G, bijkomende reglementen

 • Je bent geboren op 1 september 1986 of later:
  Voor de weg van de hoeve naar het veld en terug moet je een rijbewijs B hebben of een rijgetuigschrift T, indien je hier niet over beschikt, ben je verplicht een rijbewijs categorie G te hebben (vanaf 31 december 2008 is een rijbewijs categorie G verplicht).
  Voor een andere weg moet je een rijbewijs categorie G hebben.
 • Je bent geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986:
  Tot 31 december 2008 is geen rijbewijs G verplicht voor het traject hoeve - veld en terug, daarna wel. Voor een ander traject is een rijbewijs G verplicht of een rijbewijs categorie B, BE, C1, C1E, C of CE naargelang het gewicht van het landbouwvoertuig.
 • Je bent geboren voor 1 oktober 1982:
  Je moet geen rijbewijs categorie G in je bezit hebben
 • Het rijbewijs G is onbeperkt geldig 

Personen met een beperking: aparte procedure.
Zie hiervoor http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/personen_met_een_handicap/

 

Meebrengen

Aanvraag eerste rijbewijs

 • Identiteitskaart
 • 25 euro
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van het examencentrum
 • De nodige attesten (rijgeschiktheidsattest…)
 • Voorlopig rijbewijs
 • Wil je een andere foto dan die van je eID? Neem dan een recente/geldige pasfoto mee.
  • Geen recente pasfoto? Neem je pasfoto in de fotocabine van het Huis van de Bruggeling (rechts naast de inkomsas). Meld je hiervoor 15 minuten voor je afspraak aan.

Duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal)

 • Identiteitskaart
 • 25 euro
 • Attest van aangifte bij politie
  • Wil je een andere foto dan die van je eID? Neem dan een recente/geldige pasfoto mee.
  • Geen recente pasfoto? Neem je pasfoto in de fotocabine van het Huis van de Bruggeling (rechts naast de inkomsas). Meld je hiervoor 15 minuten voor je afspraak aan.

Bedrag

 • een eerste rijbewijs: 25 euro
 • een duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal): 25 euro
 • vernieuwing rijbewijs: 25 euro
 • rijbewijs categorie G (landbouwvoertuigen): 25 euro

 

 

Contactinformatie