Rijbewijs aanvragen

Om met een auto, vrachtwagen, bus of moto te rijden op de openbare weg heb je een rijbewijs nodig.

Je kan in het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen terecht voor volgende producten:

 • Soorten rijbewijzen
  • Eerste rijbewijs (diverse categorieën)
  • Vernieuwing rijbewijs
  • Duplicaat rijbewijs (bij verlies of diefstal)
  • Inwisselen buitenlands rijbewijs naar Belgisch rijbewijs
  • Internationaal rijbewijs
  • Voorlopig rijbewijs

 • Categorieën rijbewijzen
  • Bromfiets - categorie A3
  • Motorfiets – categorie A
  • Wagen – categorieën B, B+E
  • Vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E
  • Bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E
  • Landbouwvoertuigen – categorie G

 • Geldigheid:
  • Rijbewijs: 10 jaar geldig
  • Model 18: 18 maanden geldig
  • Model 36: 36 maanden geldig
  • Model 3: 1 jaar geldig

 

Voorwaarden

 • Je meldt je persoonlijk aan. Het is niet mogelijk om met een volmacht een rijbewijs aan te vragen voor iemand.

 • Voor aanvraag van een eerste rijbewijs moet je geslaagd zijn voor het theoretisch examen en het praktisch rijexamen.

 • Wanneer moet je je rijbewijs vernieuwen?:
  • De oude rijbewijzen (papieren versie) blijven geldig tot 2033. Binnen Europa is het oude rijbewijs geldig indien er op de voorkant "Europese gemeenschap" staat (niet enkel "Belgisch koninkrijk"). 
  • In volgende gevallen moet je je rijbewijs vernieuwen:
   • Als je foto verouderd of onduidelijk geworden is.
   • Bij een verhoging van de categorie na een geslaagd examen.
   • Als je een nieuw medisch getuigschrift hebt.

Procedure

 • Aanvraag / ophaling rijbewijzen diverse categorieën:
  1. Neem de vereiste documenten mee. 
  2. Je betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met bancontact).
  3. Je krijgt je rijbewijs niet meteen mee. De normale afleveringstijd bedraagt ongeveer 4 werkdagen.
  4. Je nieuw rijbewijs is een bankkaartmodel.
 • Verlies of diefstal van rijbewijs
  1. Je kan een duplicaat krijgen van je rijbewijs .
  2. Eerst doe je aangifte bij de politie, daarna contacteer je ons.
  3. Bij diefstal in het buitenland moet de burger aangifte doen in het land zelf.
  4. Terug in België dient de burger naar de politie te gaan met het attest van het buitenland. 

Meebrengen

 • Aanvraag eerste rijbewijs
  • Identiteitskaart
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van het examencentrum
  • De nodige attesten (rijgeschiktheidsattest…)
  • Voorlopig rijbewijs
  • Wil je een andere foto dan die van je eID? Neem dan een recente/geldige pasfoto mee. Geen recente pasfoto? Neem je pasfoto in de fotocabine van het Huis van de Bruggeling (rechts naast de inkomsas). Meld je hiervoor 15 minuten voor je afspraak aan.

 • Duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal)
  • Identiteitskaart
  • Attest van aangifte bij politie
  • Wil je een andere foto dan die van je eID? Neem dan een recente/geldige pasfoto mee. Geen recente pasfoto? Neem je pasfoto in de fotocabine van het Huis van de Bruggeling (rechts naast de inkomsas). Meld je hiervoor 15 minuten voor je afspraak aan.

Bedrag

 • Een eerste rijbewijs: € 25
 • Een duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal): € 25
 • Vernieuwing rijbewijs: € 25
 • Rijbewijs categorie G (landbouwvoertuigen): € 25

Uitzonderingen

Rijden met landbouwvoertuigen – rijbewijs categorie G (onbeperkt geldig):

 1. Je bent geboren op 1 september 1986 of later: 

  Voor de weg van de hoeve naar het veld en terug moet je een rijbewijs B hebben of een rijgetuigschrift T. Heb je dit niet of moet je op een andere weg rijden, ben je verplicht een rijbewijs categorie G te hebben (vanaf 31 december 2008 is een rijbewijs categorie G verplicht).

 2. Je bent geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986:
  Tot 31 december 2008 is geen rijbewijs G verplicht voor het traject hoeve - veld en terug, daarna wel. Voor een ander traject is een rijbewijs G verplicht of een rijbewijs categorie B, BE, C1, C1E, C of CE naargelang het gewicht van het landbouwvoertuig.

 3. Je bent geboren voor 1 oktober 1982:
  Je moet geen rijbewijs categorie G in je bezit hebben.

Regelgeving

Voor dit product is in de deelgemeentehuizen een afspraak geen vereiste. Plan je echter graag je bezoek of heb je weinig tijd? Maak dan vooraf een afspraak.

Contactinformatie