Rijbewijs aanvragen

Om met een auto, vrachtwagen, bus, motor of speedpedelec te rijden op de openbare weg heb je een rijbewijs nodig. Ben je geslaagd voor je theoretisch examen of wens je jouw rijbewijs te vernieuwen, vraag dan je rijbewijs aan.

Bekijk ook

Voorlopig rijbewijs aanvragen

Internationaal rijbewijs aanvragen

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Voorwaarden

 • Kom zelf langs. Het is niet mogelijk om met een volmacht een rijbewijs aan te vragen voor iemand.
 • Voor aanvraag van een eerste rijbewijs moet je geslaagd zijn voor het theoretisch examen en het praktisch rijexamen.

Procedure

 1. Kom langs op één van onze locaties met of zonder afspraak.
 2. Neem de vereiste documenten mee (zie meebrengen).
 3. Betaal je rijbewijs bij aanvraag. Betaal bij voorkeur via bancontact.
 4. De medewerker vertelt vanaf wanneer je jouw rijbewijs kunt ophalen. De normale levertijd bedraagt ongeveer 4 werkdagen.

Verlies of diefstal van een Belgisch rijbewijs

 • Je kan een duplicaat krijgen van je rijbewijs .
 • Eerst doe je aangifte bij de politie, daarna contacteer je ons.
 • Bij diefstal in het buitenland moet je aangifte doen in het land zelf.
 • Terug in België moet je naar de politie gaan met het attest vanuit het buitenland. 

Belangrijk: Ben je een buitenlands rijbewijs verloren?  Maak een afspraak bij de themabalie Rijbewijzen.

Ben je een rijbewijs voor personen met een beperking verloren? Bekijk de info op website van de federale overheid.

Meebrengen

Aanvraag eerste rijbewijs 

 • Je identiteitskaart.
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier examencentrum.
 • De nodige attesten (rijgeschiktheidsattest …).
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Eén pasfoto in kleur (max. 6 maanden oud) 

  Tip: Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.

Duplicaat rijbewijs (verlies of diefstal)

 • Je identiteitskaart.
 • Attest aangifte politie.
 • Eén pasfoto in kleur (max. 6 maanden oud)

  Tip : Laat vooraf een pasfoto nemen of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.

Bedrag

 • Een eerste rijbewijs: 25 euro.
 • Een duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal): 25 euro.
 • Vernieuwing rijbewijs: 25 euro.
 • Rijbewijs categorie G (landbouwvoertuigen): 25 euro.

Uitzonderingen

Rijden met landbouwvoertuigen – rijbewijs categorie G (onbeperkt geldig):

 • Je bent geboren op 1 september 1986 of later: 

  Voor de weg van de hoeve naar het veld en terug moet je een rijbewijs B hebben of een rijgetuigschrift T. Heb je dit niet of moet je op een andere weg rijden, ben je verplicht een rijbewijs categorie G te hebben (vanaf 31 december 2008 is een rijbewijs categorie G verplicht).

 • Je bent geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986:
  Tot 31 december 2008 is geen rijbewijs G verplicht voor het traject hoeve - veld en terug, daarna wel. Voor een ander traject is een rijbewijs G verplicht of een rijbewijs categorie B, BE, C1, C1E, C of CE naargelang het gewicht van het landbouwvoertuig.

 • Je bent geboren voor 1 oktober 1982:
  Je moet geen rijbewijs categorie G in je bezit hebben.

Rijden met een speedpedelec - rijbewijs categorie AM

 • Examen afleggen is nu enkel mogelijk met een bromfiets en lichte vierwieler.
 • Er bestaat momenteel geen praktisch examen specifiek voor de speedpedelec.
 • Wie het rijexamen AM met de speedpedelec wil afleggen, zal specifieke manoeuvres moeten uitvoeren.
 • Wie al het rijbewijs B bezit, is vrijgesteld van dit examen.

Maak tijdens drukke periodes een afspraak of plan je bezoek in op een rustig moment.

Afbeelding druktemeter Huis van de Bruggeling

Contactinformatie