Rijbewijs met een medisch attest of vakbekwaamheid

Heb je een rijbewijs met medisch attest en/of vakbekwaamheid nodig?

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis;
 • zonder afspraak terecht in de Bus van de Bruggeling.

Voorwaarden

Voor wie?

 1. Voor alle bestuurders van de categorie A1, A2,A,B en BE die bezoldigd personenvervoer voorzien.
  • taxidiensten
  • ambulancediensten
  • betaald vervoer van leerlingen
  • verhuur van auto’s met chauffeur
  • praktijklessen door instructeurs van erkende rijscholen
 2. Alle bestuurders van vrachtwagens, autobussen, autocars en grote motorhomes (rijbewijs in categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E).

Personen die met een bedrijfswagen rijden en collega's vervoeren, hebben dit attest niet nodig.

Geldigheidsduur

Een rijgeschiktheidsattest van groep 2 is maximaal 5 jaar geldig. Jouw arts kan een kortere geldigheidsduur vermelden op het attest.

Ondervind je in de tussentijd lichamelijke, geestelijke of visuele problemen waardoor u uw voertuig niet meer veilig kunt besturen? Dan moet je voor een nieuw medisch onderzoek naar een erkende medische dienst.

Procedure

Ga op medisch onderzoek

Met een medisch onderzoek wordt vastgesteld of je voldoende fit bent om jouw voertuig veilig te besturen.

Het medisch onderzoek bestaat uit:

 1. Onderzoek bij een oogarts naar keuze. Na het oogonderzoek krijg je een verslag.
 2. Na het medisch onderzoek krijg je een rijgeschiktheidsattest van groep 2 van uw arts met vermelding van:
  • uiterste geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest
  • eventuele voorwaarden of beperkingen voor jouw rijbewijs.

Voor het medisch onderzoek kun je terecht bij:

In specifieke situaties is het onderzoek ook mogelijk bij:

 • VDAB, le Forem of Actiris
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • politie en Defensie voor politieagenten en militairen.

Na het medisch onderzoek

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je bent rijgeschikt verklaard. Kom met je rijgeschiktheidsattest van groep 2 naar jouw gemeente voor jouw nieuwe rijbewijs.
 • Je bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen. Met jouw rijgeschiktheidsattest van groep 2 krijg je bij de gemeente een rijbewijs met beperkende codes. 
 • Je bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. Je moet jouw rijbewijs indienen bij de gemeente. Je krijgt het pas terug als je een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat je wel rijgeschikt bent. Eventueel blijf je nog rijgeschikt voor een rijbewijs van groep 1.

Meebrengen

 • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
  Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.

Contactinformatie