Rijbewijs met een medisch attest of vakbekwaamheid

Heb je een rijbewijs met medisch attest en/of vakbekwaamheid nodig?

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Als je nog pasfoto's moet nemen, dan kan je in het Huis van de Bruggeling gebruik maken van de pasfotocabine. Kom 15 minuten vroeger langs om de foto's te nemen.

 

Voor wie?

1) Voor alle bestuurders van de categorie A1, A2,A,B en BE die bezoldigd personenvervoer voorzien.

 • taxidiensten
 • ambulancediensten
 • betaald vervoer van leerlingen
 • verhuur van auto’s met chauffeur
 • praktijklessen door instructeurs van erkende rijscholen

2) Alle bestuurders van vrachtwagens, autobussen, autocars en grote motorhomes (rijbewijs in categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E).

Personen die met een bedrijfswagen rijden en collega's vervoeren, hebben dit attest niet nodig.

Geldigheidsduur

Een rijgeschiktheidsattest van groep 2 is maximaal 5 jaar geldig. Uw arts kan een kortere geldigheidsduur vermelden op het attest.

Ondervindt u in de tussentijd lichamelijke, geestelijke of visuele problemen waardoor u uw voertuig niet meer veilig kunt besturen? Dan moet u voor een nieuw medisch onderzoek naar een erkende medische dienst.

Medisch onderzoek

Met een medisch onderzoek wordt vastgesteld of u voldoende fit bent om uw voertuig veilig te besturen.

Het medisch onderzoek bestaat uit:

 1. Onderzoek bij een oogarts naar keuze. Na het oogonderzoek krijgt u een verslag.
 1. Na het medisch onderzoek krijgt u een rijgeschiktheidsattest van groep 2 van uw arts met vermelding van:
  • uiterste geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest
  • eventuele voorwaarden of beperkingen voor uw rijbewijs.

Voor het medisch onderzoek kunt u terecht bij:

In specifieke situaties is het onderzoek ook mogelijk bij:

 • VDAB, le Forem of Actiris
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • politie en Defensie voor politieagenten en militairen.

Na het medisch onderzoek

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • U bent rijgeschikt verklaard. Kom met uw rijgeschiktheidsattest van groep 2 naar uw gemeente voor uw nieuwe rijbewijs.
 • U bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen. Met uw rijgeschiktheidsattest van groep 2 krijgt u bij de gemeente een rijbewijs met beperkende codes. 
 • U bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. U moet uw rijbewijs indienen bij de gemeente. U krijgt het pas terug als u een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat u wel rijgeschikt bent. Eventueel blijft u nog rijgeschikt voor een rijbewijs van groep 1.

 

Contactinformatie