Rijgeschiktheidsattest Groep 2 of bezoldigd vervoer

Voor wie?

1) Voor alle bestuurders van de categorie A1, A2,A,B en BE die bezoldigd personenvervoer voorzien.

 • taxidiensten
 • ambulancediensten
 • betaald vervoer van leerlingen
 • verhuur van auto’s met chauffeur
 • praktijklessen door instructeurs van erkende rijscholen

2) Alle bestuurders van vrachtwagens, autobussen, autocars en grote motorhomes (rijbewijs in categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E).

Personen die met een bedrijfswagen rijden en collega's vervoeren, hebben dit attest niet nodig.

Geldigheidsduur

Een rijgeschiktheidsattest van groep 2 is maximaal 5 jaar geldig. Uw arts kan een kortere geldigheidsduur vermelden op het attest.

Ondervindt u in de tussentijd lichamelijke, geestelijke of visuele problemen waardoor u uw voertuig niet meer veilig kunt besturen? Dan moet u voor een nieuw medisch onderzoek naar een erkende medische dienst.

Medisch onderzoek

Met een medisch onderzoek wordt vastgesteld of u voldoende fit bent om uw voertuig veilig te besturen.

Het medisch onderzoek bestaat uit:

 1. Onderzoek bij een oogarts naar keuze. Na het oogonderzoek krijgt u een verslag.
 1. Na het medisch onderzoek krijgt u een rijgeschiktheidsattest van groep 2 van uw arts met vermelding van:
  • uiterste geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest
  • eventuele voorwaarden of beperkingen voor uw rijbewijs.

Voor het medisch onderzoek kunt u terecht bij:

In specifieke situaties is het onderzoek ook mogelijk bij:

 • VDAB, le Forem of Actiris
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • politie en Defensie voor politieagenten en militairen.

Na het medisch onderzoek

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • U bent rijgeschikt verklaard. Kom met uw rijgeschiktheidsattest van groep 2 naar uw gemeente voor uw nieuwe rijbewijs.
 • U bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen. Met uw rijgeschiktheidsattest van groep 2 krijgt u bij de gemeente een rijbewijs met beperkende codes. 
 • U bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. U moet uw rijbewijs indienen bij de gemeente. U krijgt het pas terug als u een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat u wel rijgeschikt bent. Eventueel blijft u nog rijgeschikt voor een rijbewijs van groep 1.