Rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs B, B+E, AM, A1, A2, A, of G (groep 1)

Hebt u een aandoening, handicap, letsel of ziekte of neemt u medicijnen waardoor u uw auto, speedpedelec, bromfiets, motorfiets of landbouwvoertuig (rijbewijzen van de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E of G) niet meer veilig kunt besturen? Dan moet u voor een medisch onderzoek naar uw huisarts. Uw arts bezorgt u een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 1’ of verwijst u door naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA).

Volgende aandoeningen kunnen de verkeersveiligheid in het gedrang brengen:

 • depressie
 • dementie
 • diabetes (voor specifieke vragen kunt u bij de Diabetes Liga terecht)
 • oogaandoeningen
 • evenwichtsstoornissen, duizeligheid
 • epilepsie (voor specifieke vragen kunt u bij de Epilepsie Liga terecht)
 • hartaandoeningen
 • medicatiegebruik
 • nier- en leveraandoeningen
 • krachtvermindering
 • pacemaker of andere implantaten

Medische minimumnormen

De volledige lijst met medische minimumnormen om een voertuig veilig te kunnen besturen, is wettelijk vastgelegd.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te controleren of hij beantwoordt aan de vastgelegde medische normen. Ga bij twijfel zo snel mogelijk naar uw huisarts.

Krijgt u een rijgeschiktheidsattest van uw arts? Dan moet u dat, samen met uw rijbewijs binnen de 4 werkdagen afgeven aan de dienst rijbewijzen van uw gemeentebestuur.

Medisch onderzoek

Is uw zicht misschien niet goed genoeg om veilig te rijden? Dan moet u voor een medisch onderzoek naar een oogarts.

 • Uw oogarts geeft u na afloop een attest (modelattest rijgeschiktheid groep 1) waarmee u al dan niet rijgeschikt wordt verklaard.
 • De oogarts kan u ook doorverwijzen naar het CARA voor verder onderzoek.
  • Vul de medische vragenlijst ter voorbereiding in met uw oogarts en uw huisarts.
  • Na afloop van het medisch onderzoek bij het CARA krijgt u een rijgeschiktheidsattest waarmee u al dan niet rijgeschikt wordt verklaard.

Hebt u een ander medisch of psychisch probleem dat uw rijvaardigheid in het gedrang kan brengen? Dan moet u naar uw huisarts voor een medisch onderzoek.

 • Uw arts geeft u na afloop een attest (modelattest rijgeschiktheid groep 1) waarmee u al dan niet rijgeschikt wordt verklaard. Eventueel vraagt uw huisarts bijkomende adviezen aan uw specialist.
 • De arts kan u ook doorverwijzen naar het CARA voor verder onderzoek.
  • Vul de medische vragenlijst ter voorbereiding in met uw huisarts.
  • Na afloop van het medisch onderzoek bij het CARA krijgt u een rijgeschiktheidsattest waarmee u al dan niet rijgeschikt wordt verklaard.

Na het medisch onderzoek

Er zijn 3 mogelijkheden.

 • U bent rijgeschikt verklaard. Ga met uw rijgeschiktheidsattest en uw huidige rijbewijs binnen de 4 dagen naar uw gemeente voor een nieuw rijbewijs. Meestal is er een beperkte geldigheidsduur.
 • U bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen.
  • Met uw rijgeschiktheidsattest van groep 1 krijgt u bij de gemeente een aangepast rijbewijs met beperkende codes. Dat wordt soms ook een ‘medisch rijbewijs’ genoemd.
  • Voorbeelden van voorwaarden en beperkingen:
   • met bril rijden
   • alleen overdag rijden
   • in een beperkte regio rijden
   • niet op de autosnelweg rijden
   • onder begeleiding rijden
   • zonder passagiers rijden
   • zonder aanhangwagen rijden
   • tot een bepaalde maximumsnelheid rijden
   • met een gehoorprothese rijden.
  • Als uw voertuig moet worden aangepast, kunt u terecht bij het CARA .
 • U bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. U moet uw rijbewijs binnen de 4 werkdagen indienen bij uw gemeente. U krijgt het pas terug als u een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat u rijgeschikt bent (al dan niet met voorwaarden of beperkingen).

Breng in elk geval uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte.

Contactinformatie