Rioleringswerkzaamheden in straten rond Beurs- , Meeting- en Congres Centrum (BMCC) vanaf 1 september

Terug naar wegenwerken

Op de beurssite gonst het ook in de zomermaanden van de activiteit. Terwijl het gebouw verder opgetrokken wordt, worden ook de werkzaamheden aan de nutsleidingen verder afgewerkt. Vanaf 14 september gaan ook de rioleringswerken van start in de aanpalende straten.

De uitvoering van de rioleringswerken gebeurt door aannemer Mahieu uit Oudenburg in opdracht van MBG, hoofdaannemer voor de volledige site. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, verlopen de werkzaamheden in fasen. In bijlage zit een plan met deze fasering. Hieronder volgt info over de eerste fasen. Later volgt meer info over de andere fasen.

Rioleringswerkzaamheden en heraanleg straten rondom het BMCC

Fase 1a (groene zone op het plan)

werfzone: kruispunt Sint-Maartensbilk/Hendrik Consciencelaan

wat: aansluiting op de riolering in de Hendrik Consciencelaan

wanneer: vanaf 14 september gedurende veertien dagen

verkeer:

 • kruispunt twee weken lang onderbroken voor het verkeer;
 • het verkeer komende van de Smedenstraat of Smedenpoort kan de Hendrik Consciencelaan niet inrijden. Dit verkeer volgt een omleiding via Smedenpoort, Stationslaan, Unesco-rotonde en verder of via Boeveriestraat, Maagdenstraat en verder;
 • de Hauwerstraat, tussen de Maagdenstraat en Zwijnstraat, blijft afgesloten voor alle verkeer. De fietsers volgen een omleiding via de Maagdenstraat, Klokstraat en Boeveriestraat.

Fase 1b (groene zone op het plan)

werfzone:

 • Maagdenstraat, tussen Smedenstraat en Hauwerstraat
 • Sint-Maartensbilk, tussen Hendrik Consciencelaan en Maagdenstraat

wat: rioleringswerken en heraanleg

wanneer: vanaf 14 september tot april 2021

verkeer:

 • beide straatdelen zijn volledig voor het verkeer onderbroken;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang in de werfzone;
 • er geldt parkeerverbod;
 • de garages in beide straatdelen zijn niet bereikbaar;
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer;
 • de Hauwerstraat is tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat onderbroken voor alle verkeer. De fietsers volgen een omleiding via de Maagdenstraat, Klokstraat en Boeveriestraat;
 • de Zwijnstraat en de Sint-Maartensbilk, tussen Zwijnstraat en Maagdenstraat, zijn enkel bereikbaar via de Kegelschoolstraat;
 • de bevoorrading van de in de buurt gelegen hotels moet gebeuren via de Boeveriestraat of de Vrijdagmarkt;
 • de school is het best bereikbaar via de Vrijdagmarkt.

Fase 0 (blauwe zone op het plan)

werfzone: kruispunt Maagdenstraat/Smedenstraat

wat: aansluiting van de riolering van de Maagdenstraat in de Smedenstraat

wanneer: vanaf 15 september gedurende vier weken

verkeer:

 • omdat het aansluitingspunt op de riolering in het midden van de rijweg van de Smedenstraat ligt, is het kruispunt Maagdenstraat/Smedenstraat volledig voor het verkeer onderbroken;
 • voetgangers en fietsers behouden doorgang;
 • het verkeer van de Smedenstraat volgt een omleiding via de Greinschuurstraat, Leemputstraat, Guido Gezellelaan naar Smedenpoort;
 • er is tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten in de Guido Gezellenlaan, tussen Leemputstraat en Smedenstraat, en er geldt ook parkeerverbod;
 • in de Leemputstraat wordt de rijrichting tijdelijk omgekeerd;
 • het verkeer van de Lane en de Greinschuurstraat volgt dezelfde omleiding;
 • in de Smedenstraat, tussen de Maagdenstraat (werfzone) en de Greinschuurstraat, is het plaatselijk verkeer in beide rijrichtingen toegelaten;
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer;
 • de Hauwerstraat is tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat onderbroken voor het verkeer. De fietsers volgen een omleiding via de Maagdenstraat, Klokstraat en Boeveriestraat.

Omschrijving heraanleg

De volledige site wordt van gevel tot gevel zo vlak mogelijk ingericht als één toegankelijke buitenruimte. Zowel het voetpad en de rijweg als de parkeerstroken worden vernieuwd. Dit gebeurt met de volgende materialen:

 • rijweg: uitgewassen beton
 • parkeerstroken: hergebruik kasseien in Zweeds graniet van het voormalige Beursplein
 • voetpaden: mozaïeken in Portugees graniet

Door in de Hauwerstraat tot aan de Zwijnstraat gelijkaardige materialen te gebruiken als op ’t Zand, komen we tot één uniform geheel.

Er komen brede voetpaden en de rijweg aan de kant van het Beurs- , Meeting - en Congres Centrum zal afgebakend zijn door een licht opstaande boord. Deze opstaande boord zal ervoor zorgen dat auto’s niet kunnen uitwijken langs de bomen. Aan de kant van de gevels zorgt een parkeerstrook voor de begrenzing van de rijweg.

Omdat de Zwijnstraat vrij hoog aansluit op het plein, komt er een hoger opstaande boord bij de hoek van de Zwijnstraat/Sint-Maartensbilk. De doorgang voor hulpdiensten en aangelanden naar de Zwijnstraat blijft mogelijk.

Plan heraanleg

De plannen van de heraanleg inkijken kan:

Voor meer info over de heraanleg: brugge.be/beurssite-heraanleg-straten.

Vernieuwen nutsleidingen omgeving beurssite

Sinds mei zijn er in opdracht van Fluvius werkzaamheden aan de gang aan de nutsleidingen in de straten die palen aan het Beurs- , Meeting- en Congres Centrum. De aannemer van dienst is THV Flu-Tech B uit Temse.

In de Hauwerstraat, de Sint-Maartenbilk en de Maagdenstraat, tussen de Smedenstraat en de Sint-Maartensbilk, is de aanleg van de hoofdleidingen afgerond. De huisaansluitingen in deze straten gebeuren voor eind augustus. De aannemer gaat pand per pand te werk. Deze werkzaamheden brengen weinig verkeershinder met zich mee. Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

Het vernieuwen van de leidingen in de Maagdenstraat, tussen de Hauwerstraat en de Sint-Maartensbilk, gebeurt samen met de aanleg van de nieuwe riolering. Dit zal vermoedelijk in november op de planning staan.

Aankondiging werkzaamheden congresgedeelte

Eind september wordt er een zware metalen ligger gemonteerd in het congresgedeelte van het nieuwe Beurs- , Meeting en Congres Centrum, kant Zwijnstraat. Hiervoor zijn mobiele kranen nodig en de opstelling van deze kranen zullen een impact hebben op de bereikbaarheid en het verkeer in de Zwijnstraat. Hierover volgt er nog informatie.

Startdatum:
14 september 2020
Einddatum:
30 april 2021

Locatie

Beursplein
8000 Brugge

Deel deze pagina

Contactinformatie